ทรัพย์สินฯ ปลื้ม นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ คนเข้าชมกว่าแสนคนในปีที่ผ่านมา

เดินหน้าเปิดสองห้องจัดแสดงใหม่ “เรืองรุ่งวิถีไทย” และ “ดวงใจปวงประชา” เปิดให้บริการแล้ววันนี้

นายสมบูรณ์ ชัยเดชสุริยะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (คนที่สองจากขวา) นางวรรณวิมล ศุภประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (กลาง) นางวีนา โปรานานนท์ หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ (คนที่สองจากซ้าย) นายเผ่าทอง ทองเจือ ที่ปรึกษา (ขวาสุด) และนายอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ ผู้อำนวยการนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ (ซ้ายสุด) ตอบรับความสำเร็จมีผู้สนใจเข้าชมรวมทั้งสิ้นกว่า ๑ แสน ๑ หมื่นราย ตรงตามเป้าหมายที่อาคารฯ ได้ตั้งไว้ ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ และในปีนี้ อาคารฯ เปิดอีก ๒ ห้องจัดแสดง ซึ่งจะทำให้มีห้องจัดแสดงครบทั้งสิ้น ๙ ห้องตามที่ได้วางเป้าหมายไว้ในครั้งแรก ทั้งนี้สองห้องจัดแสดงใหม่ มีชื่อว่า ห้อง “เรืองรุ่งวิถีไทย” และห้อง “ดวงใจปวงประชา” เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปเข้าชมแล้ววันนี้

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์   ๐๒ ๖๒๑ ๐๐๔๔ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๐๐๔๓หรือเข้าชมข้อมูลบริการและกิจกรรมต่างๆได้ ทาง www.nitasrattanakosin.com  หรือสมัครเป็น Fanpage ได้ที่ www.facebook.com/nitasrattanakosin

Message us