3 ไฮไลท์ 51 ประกวดใหม่ในงานมหกรรมพืชสวนโลก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ชี้ 3 ไฮไลท์และการประกวดพืชสวนกว่า 51 รายการ แปลกใหม่และตื่นตาตื่นใจ สร้างสีสันให้งานมหกรรมพืชสวนโลกฯ 54 แน่นอน

นายจิรากร  โกศัยเสวี  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวถึงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554  หรือ The International Horticultural Exposition: Royal Flora Ratchaphruek 2011 ว่ายังมีอีก 2 ประเด็นที่น่าสนใจ นั่นก็คือ 3 กิจกรรมไฮไลท์ของงาน ที่ตื่นตาตื่นใจและแตกต่างไปจากการจัดงานในครั้งแรก และอีกหนึ่งประเด็นที่น่าจับตามอง ก็คือ นวัตกรรมการเกษตรและการประกวดพืชสวน ภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554 ซึ่งมีกว่า  51 การประกวดตลอดระยะเวลาการจัดงาน 99 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 บนพื้นที่ 470 ไร่ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

งานมหกรรมพืชสวนโลก

โดยวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 3 วโรกาสสำคัญของคนไทย นั่นคือ ในปี 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี 2555 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร จะทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา  ภายในงานจะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการเกษตร  พระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร  และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ของทั้ง  3  พระองค์

สำหรับ 3 กิจกรรมไฮไลท์ของงาน หรือจุดเด่นใหม่ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งของงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554 ในครั้งนี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า จะเป็นสีสันใหม่ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เข้าชมงานในครั้งนี้อย่างแน่นอน และถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งมีทั้งหมด 3 จุดด้วยกันคือ กระเช้าราชพฤกษ์ลอยฟ้า Giant Flora Wheel  สูงกว่า 40 เมตร เต็มตากับจุดชมทิวทัศน์ภายในบริเวณงานพืชสวนโลกในมุมมองใหม่ที่สวยที่สุด  สวนแสงแห่งจินตนาการ Imagination Light Gardens โดยจะมีการเนรมิตดวงไฟนับล้านดวงกับผีเสื้อเรืองแสงเต้นระบำ พร้อมเสียงดนตรีบรรเลงอย่างไพเราะ เนื่องจากปีนี้การเข้าชมงานขยายเวลาปิดถึง 21.00  น. และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดให้บริการถึง 22.00 น . สวนแสงแห่งจินตนาการ หรือ Imagination Light Gardens จึงน่าจะสร้างความตื่นตาตื่นใจไปกับบรรยากาศของสวนดอกไม้ยามค่ำคืนอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน

ส่วนไฮไลท์สุดท้าย คือ สวนเยาวชนรักษ์โลก Kids’ Eco Park  เป็นนิทรรศการและกิจกรรมที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน ปลูกฝังการลดโลกร้อนและรักธรรมชาติให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการจัดงานครั้งนี้ นั่นก็คือ Greenitude: Reducing Global Warming to Save Planet Earth and to Improve the Quality of Life ทัศนคติสีเขียว ร่วมสร้างสรรค์แนวคิดรักษ์โลก ตระหนักถึงการช่วยกันลดสภาวะโลกร้อน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของมนุษยชาติ โดยยึดหลัก 3 Gs และ 3 Rs

งานมหกรรมพืชสวนโลก

อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร สรุปว่า กิจกรรมหลักๆ ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 นั้น แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆด้วยกันคือ นิทรรศการต่างๆ การประชุมทางวิชาการด้านพืชสวนระดับชาติและนานาชาติ   และการจัดประกวดไม้ดอก การจัดสวนในระดับนานาชาติ  ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมการเกษตรและการประกวดพืชสวนที่น่าจับตามอง และเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเน้นย้ำว่า น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว

ซึ่งการจัดประกวดพืชสวน หรือการนำเสนอเรื่องนวัตกรรมการเกษตรและการประกวดพืชสวนนั้น  จะประกอบด้วย การประกวดกล้วยไม้  ไม้ดอกไม้ไม้ประดับ และการจัดสวน  ประกวดไม้ผล  และประกวดพืชผัก  รวม  51  ประเภท  แบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ  อาทิ  การประกวดกล้วยไม้  ก็จะแบ่งออกเป็นประเภท ต้นเดี่ยว ไม้หมู่  สวนหย่อมและกล้วยไม้ตัดดอก พันธุ์ที่นำมาจัดประกวด ก็เช่น สกุลเข็ม, แอสโคเซ็นดา, วาสโคสไตลิส (ลูกผสมเขาแกะ) สกุลรองเท้านารี รวมทั้งสกุลแฟร็กมิพิเดียม และไซพริพิเดียม สกุลแวนดา สกุลช้าง และสกุลหวาย เป็นต้น  นอกจากนั้นก็ยังมีการประกวดไม้ตัดดอก เช่น หน้าวัว คาเนชั่น หงอนไก่ แกลดิโอลัส ปทุมมาและกระเจียว  เป็นต้น ไม้ดอกกระถาง เช่น ว่านสี่ทิศ แอฟริกันไวโอเล็ต เฟื่องฟ้า เบญจมาศ ชวนชม มังกรคาบแก้ว เป็นต้น ไม้ดอกประเภทสวนหย่อม  ไม้น้ำและบัวประเภทสวนหย่อม รวมไปถึงการประกวดสวนนานาชาติภายในอาคารและภายนอกอาคาร         และการประกวดการจัดดอกไม้ทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพ แล้วก็ยังจะมีการประกวดผัก เห็ดและผลไม้ เช่น เห็ดหอม เห็ดยานางิ เห็ดนางฟ้าภูฎาน  ประกวดทุเรียน  มะยงชิด มะขามหวาน มะเฟืองผลโต  พุทราผลโต ส้มเกลี้ยง เป็นต้น

โดยทุกสัปดาห์ของการจัดงานจะมีการจัดประกวดในหมวดต่างๆ ดังนี้ วันที่ 9 พ.ย. – 28 พ.ย. พ.ศ. 2554 จะเป็นการประกวดสวนนานานชาติในอาคาร ในคอนเซ็ปต์ Greenitude: Flower for Cooling the World  วันที่ 9 พ.ย. – 25 พ.ย. พ.ศ. 2554 จัดประกวดไม้ตัดดอก ไม้ดอกกระถาง วันที่ 26 ธ.ค. 2554 – 5 ม.ค. พ.ศ. 2555    จัดประกวดไม้ประดับ วันที่ 9 ม.ค. – 18 ม.ค. พ.ศ. 2555    เป็นการประกวดไม้ผล ผัก และเห็ด และ 9 ก.พ. – 15 ก.พ. พ.ศ. 2555 จะเป็นการประกวดจัดดอกไม้นานาชาติ  เรียกได้ว่าตลอด 99 วันของการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ 54 จะมีการประกวดพืชสวน รวมทั้งสิ้นกว่า 51 รายการ

สำหรับในส่วนของนิทรรศการนั้น นายจิรากร  โกศัยเสวี  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า  ประกอบไปด้วย “นิทรรศการใต้ร่มพระบารมี ๘๔ พรรษา มหาราชา” ซึ่งเป็นนิทรรศการพระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพในด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เผยแพร่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ธนาคารอาหารชุมชน ฟาร์มตัวอย่างและโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ  นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านเกษตรเคลื่อนที่และสายใยรักของครอบครัว นอกจากนั้นก็ยังมีนิทรรศการสวนนานาชาติ ทั้งในอาคารและนอกอาคาร นิทรรศการด้านพืชสวนและเทคโนโลยีการเกษตรระดับชาติและนานาชาติ นิทรรศการพืชแปลก พืชพันธุ์ใหม่ มหัศจรรย์พันธุ์ไม้ นิทรรศการ  3Gs 3Rs การลดโลกร้อนและการประหยัดพลังงาน นิทรรศการไม้ประดับ นิทรรศการไม้ผล ผัก เห็ด และพืชอุตสาหกรรม นิทรรศการนวัตกรรม เทคโนโลยีพืชสวน นิทรรศการไม้ดอกเมืองร้อน เป็นต้น

นอกจากนั้นแล้ว กิจกรรมหลักอีกอย่างหนึ่งของงานก็คือ การประชุมวิชาการนานาชาติและระดับชาติด้านพืชสวน  ซึ่งป็นการเผยแพร่ แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้น โดยเป็นการประชุมวิชาการด้านพืชสวนในระดับนานาชาติทั้งสิ้น 11 ครั้ง อาทิเช่น การประชุมเรื่อง บทบาทของการเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติในการลดสภาวะโลกร้อน   การประชุมนานาชาติไม้ผลเมืองร้อนและกึ่งร้อน  การประชุมยางนานาชาติ  การประชุมไหมโลก การประชุมนานาชาติเรื่องกล้วยไม้ และไม้ประดับ ส่วนการประชุมวิชาการด้านพืชสวนระดับชาติ จำนวนทั้งหมด 7 ครั้งด้วยกัน อาทิ การประชุมเรื่องบัว  หญ้าแฝก  กาแฟ เห็ด ส้ม เป็นต้น

ส่วนกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆได้แก่ การจำหน่ายสินค้าเกษตร วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการเกษตร รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศ กิจกรรมพิเศษในช่วงเวลากลางคืน เช่น การแสดงแสงสี ขบวนพาเหรด กิจกรรมดนตรีในสวน ฯลฯ สำหรับบัตรเข้าชมงานนั้น  จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.บัตรเข้าชมงานประเภทครั้งเดียว  2.บัตรเข้าชมงานประเภทไม่จำกัดจำนวนครั้งเข้าชม และ 3. บัตรชมงานประเภทกลุ่มบุคคล 10-50 คน 

โดยราคาบัตรเข้าชมงานประเภทครั้งเดียว  สำหรับบุคคลทั่วไป ราคาปกติ 200 บาท เด็ก นักศึกษา ผู้พิการ และผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี ราคาปกติ 100 บาท  ส่วนราคาบัตรเข้าชมงานประเภทไม่จำกัดจำนวนครั้งเข้าชม สำหรับบุคคลทั่วไป ราคาปกติ 800 บาท เด็ก นักศึกษา ผู้พิการ และผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี ราคาปกติ 400 บาท และบัตรเข้าชมงานประเภทกลุ่มบุคคล 10-50 สำหรับบุคคลทั่วไป ราคาปกติ 150บาท เด็ก นักศึกษา ผู้พิการ และผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี ราคาปกติ 70 บาท  ซึ่งสามารถซื้อบัตรเข้าชมล่วงหน้าได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554  โดยจะได้รับส่วนลดพิเศษ ร้อยละ 50 ของบัตรราคาปกติในทุกๆประเภท หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โทรศัพท์ 02 262 3456

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวปิดท้ายว่า  3 กิจกรรมไฮไลท์ของงานและนวัตกรรมการเกษตรและการประกวดพืชสวน น่าจะเป็นอีกหนึ่งสีสันที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้ผู้เข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 หรือ The International Horticultural Exposition: Royal Flora Ratchaphruek 2011  ในครั้งนี้อย่างแน่นอน  สามารถติดตามรายละเอียดของงานได้ที่

Website           www.royalflora2011.com
Facebook:       www.facebook.com/royalflora2011
Twitter:             http://twitter.com/royalflora2011

Message us