เชียงใหม่ภูมิใจเป็นเจ้าภาพ “งานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554” 

เชียงใหม่ภูมิใจเป็นเจ้าภาพ “งานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554”  ลั่นเตรียมปรับภูมิทัศน์ทั่วเมืองให้เป็นสีเขียว ปลูกจิตสำนึกการเป็นเจ้าภาพที่ดี และเปิดมุมมองรักสิ่งแวดล้อมตามหลัก 3Gs 3Rs

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แสดงความพร้อมในฐานะเจ้าภาพพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 หรือ The International Horticultural Exposition: Royal Flora Ratchaphruek 2011 เชื่อมั่น “การจัดงานครั้งนี้ จะจัดอย่างยิ่งใหญ่บนพื้นที่ 470 ไร่ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ยาวนาน 99 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555”

จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเป็นหนึ่งในเจ้าภาพสำคัญในการจัดงานครั้งนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “เชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการ ปรับภูมิทัศน์ทั่วเมืองเชียงใหม่ให้เป็นสีเขียว  สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงาน คือ การสร้างทัศนคติสีเขียวให้คนเชียงใหม่ รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยหยุดยั้งปัญหาโลกร้อน โดยตั้งใจชักชวนคนเชียงใหม่ร่วมปลูกต้นไม้ทั่วเมืองเชียงใหม่ และเตรียมปลุกจิตสำนึกของการเป็นเจ้าภาพที่ดีให้แก่คนเชียงใหม่ ด้วยการต้อนรับที่เป็นมิตร มอบรอยยิ้มแจ่มใสให้แก่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกภูมิภาคของไทยและทั่วทุกมุมโลกประหนึ่งเพื่อนสนิทมิตรสหายของตนเอง รวมถึงเปิดมุมมองใหม่ให้คนเชียงใหม่ต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า ตามหลัก 3 Gs และ 3 Rs”

งานมหกรรมพืชสวนโลก

ทั้งนี้ แนวคิดการจัดงานของ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งนี้ ต้องการให้เกิดกระแส Greenitude: Reducing Global Warming to Save Planet Earth and to Improve the Quality of Life  หรือการสร้างทัศนคติสีเขียว  รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ช่วยหยุดยั้งปัญหาโลกร้อน ด้วยการปลูกพืชสีเขียว เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีและโลกที่สวยงาม ซึ่ง 3 Gs ประกอบไปด้วย Generation มุ่งเน้นส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากยิ่งขึ้น Garden ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีด้านพืชสวนในการลดปัญหาโลกร้อน และ Greenitude การสร้างทัศนคติสีเขียว หรือการให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลของธรรมชาติ เพื่อร่วมมือกันปกป้องโลกใบนี้ให้สวยงามต่อไป

ส่วน 3 Rs นั้นมาจาก Reuse หรือการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ ลดการใช้ทรัพยากรใหม่ ซึ่งช่วยลดปริมาณขยะได้อีกด้วย Reduce ลดปริมาณการใช้วัสดุสิ่งของต่างๆ ที่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นตัวผลิตให้น้อยลง โดยใช้อย่างประหยัดและรู้คุณค่าหรือใช้เท่าที่มีความจำเป็น เช่น ไฟฟ้า หรือน้ำ Recycle การแปรรูปหรือแปรสภาพสิ่งของที่ใช้ไม่ได้แล้วและจำเป็นต้องทิ้ง ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น การหลอมกระป๋องน้ำอัดลมแล้วนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง

วัตถุประสงค์หลักในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ ครั้งนี้นั้น ถือเป็นการเฉลิมฉลอง 3 วโรกาสสำคัญของคนไทย นั่นคือ ในปี พ.ศ. 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา และในปี พ.ศ. 2555 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา ด้วย  ซึ่งถือเป็นวาระโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ของเมืองไทยทีเดียว โดยได้เตรียมแผนจัดแสดงพระราชกรณียกิจ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการส่วนพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

หม่อมหลวงปนัดดา กล่าวปิดท้ายว่า  “สำหรับการจัด งานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 เชียงใหม่เตรียมความพร้อมในทุกด้านไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว ทำเมืองเชียงใหม่ให้สวยงามและเป็นสีเขียวเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงาน รวมทั้งให้การสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการทำงานทุกขั้นตอน ประสานงานกับสำนักงานบริหารจัดการฯ ในเรื่องสถานที่และอื่นๆ ซึ่งการให้ความร่วมมือของเชียงใหม่ในการจัดงานนี้นั้น  สิ่งที่เชียงใหม่ได้รับกลับมามีมูลค่ามหาศาลกว่าสิ่งที่ให้ไปเยอะมาก  อย่างแรกเลยคือ ได้รับความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองอันเป็นมงคลยิ่งของทั้งสามพระองค์   อย่างที่สองคือ ได้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ในระดับชาติและนานาชาติ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในเชียงใหม่  สร้างความคึกคักให้ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และสินค้าที่ระลึกต่างๆ ได้เผยแพร่ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชาวล้านนาให้ปรากฏแก่สายตาชาวโลก  เช่น  ประเพณียี่เป็งหรืองานลอยกระทงแบบล้านนา  รวมไปถึงวัฒนธรรมการกินและการแต่งกายของชาวเหนือ   ได้โชว์พันธุ์ไม้เมืองหนาว  ซึ่งขึ้นชื่อว่าสวยงามไม่แพ้ไม้เมืองหนาวของเมืองนอก  และที่สำคัญที่สุด คือ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถวายความจงรักภักดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งท่านคือกษัตริย์เกษตรกร นักพัฒนาและนักคิดค้นแห่งปวงชนชาวไทย ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก”

นอกจากนั้น จุดเด่นของงานในครั้งนี้มีทั้งความพิเศษและยิ่งใหญ่ เหนือความคาดหมายและจินตนาการ สมดังแนวคิดการนำเสนองานในครั้งนี้ที่ว่า อุทยานแห่งจินตนาการ เช่นเดียวกับ ตราสัญลักษณ์ และสัญลักษณ์นำโชค หรือ Mascots ซึ่งอยู่ในความสนใจของทุกคน เพราะถือเป็นสื่อแรกที่จะทำให้คนรู้จักงานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 นั้น ขณะนี้ทั้งสามส่วน กำลังอยู่ในขั้นตอนของการสร้างสรรค์ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ให้มากที่สุด โดยพร้อมจะเปิดเผยอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10.30 น. ณ  ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่

สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าชมงาน มหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 หรือ The International Horticultural Exposition: Royal Flora Ratchaphruek 2011 สามารถเข้าชมรายละเอียดในเบื้องต้นได้ที่

Website :             www.royalflora2011.com
Facebook:            www.facebook.com/royalflora2011
Twitter:                 http://twitter.com/royalflora2011

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 (Call Center)
โทรศัพท์: 02 610 2011 บริการระหว่างเวลา 08.00-23.00 น. ทุกวัน (เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป)

Message us