สองร้อยกว่าปี ใน 1 วัน นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

กรุงรัตนโกสินทร์ คือนามของราชธานีของไทยที่เรียกขานกันมาตั้งแต่เริ่มแรกสถาปนาในพุทธศักราช ๒๓๒๕  ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงมาเป็น “กรุงเทพมหานคร” ในปัจจุบัน และ ”รัตนโกสินทร์” ยังเป็นนามของยุคสมัย ภายใต้การปกครองของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี จวบจนปัจจุบันนี้ยุครัตนโกสินทร์อันเป็นยุคที่มีการสืบทอดพัฒนาและผสมผสานด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จนตกผลึกเป็นยุคสมัยที่มีสีสันหลากหลาย งดงามทั้งยังคงความเป็นเอกลักษณ์ ดุจอัญมณีหลากสีที่ผ่านการเจียระไนจนพราวแสง เปล่งประกายคุณค่าในหลายมุมมอง  

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

๑. ห้องรัตนโกสินทร์เรืองโรจน์

กว่า ๒ ศตวรรษ ที่กรุงรัตนโกสินทร์ยืนหยัดเป็นราชธานีอันเรืองโรจน์ ย่อมเกิดจากการวางรากฐานอย่างมั่นคงด้วยพระอัจริยภาพในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์ ผู้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่การวางผังเมืองเพื่อการป้องกันราชอาณาจักรเฉกเช่นสมัยอยุธยา และทรงสร้างบ้านแปงเมืองพร้อมกับการบำรุงขวัญประชาชนและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมต่างๆ สยามประเทศจึงได้คืนความเป็นปึกแผ่นอีกครั้ง

ร่วมย้อนกลับไปสู่เมื่อครั้งแรกเริ่มสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยสื่อผสม ๔ มิติ ชัดเจนทั้งภาพ เสียง และสัมผัส 

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

๒. ห้องเกียรติยศแผ่นดินสยาม

ความยิ่งใหญ่ สง่างามของพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม คือเครื่องแสดงเกียรติยศของแผ่นดิน ทุกองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมล้วนแฝงความหมายยิ่งใหญ่ เป็นแหล่งรวมงานศิลปกรรมอันประณีตล้ำค่าที่ควรศึกษาและภาคภูมิ

  • ตื่นตาไปกับหุ่นจำลองพระบรมมหาราชวังที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย  
  • ครั้งแรกที่คุณจะได้ชมพระแก้วมรกตในเครื่องทรงครบทั้ง 3 ฤดูในคราวเดียว
  • ลัดเลาะประตูย่ำค่ำเข้าสู่เขตพระราชฐานชั้นใน เขตเฉพาะสำหรับหญิงนางใน สถานที่รังสรรค์ศาสตร์และศิลปแห่งความเป็นยอดกุลสตรี เป็นโอกาสเดียวที่ผู้ชายมีสิทธิ์เข้าชมได้อย่างใกล้ชิดที่นี่
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

๓. ห้องเรืองนามมหรสพศิลป์

มหรสพและการละเล่นนานาชนิดได้ให้ความบันเทิงแก่คนไทยมาช้านาน  พระมหากษัตริย์ตลอดสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ทรงอุปถัมภ์มหรสพ โดยโปรดให้จัดแสดงในหลายโอกาสเพื่อบำรุงขวัญประชาชน  หนังใหญ่ โขน รำ ละคร และหุ่นต่างๆ คือมหรสพสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งล้วนมีต้นเค้าที่มาจากการระบำ รำเต้น โบราณแล้วบูรณาการแล้วแตกสายจนมีความงามและมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป

ย้อนยุคไปชมบรรยากาศมหรสพสมโภช เสมือนได้อยู่ท่ามกลางบรรยากาศการเฉลิมฉลองในมุมมอง ๓๖๐ องศา 

อย่าพลาดเรียนรู้ภาษาท่าทางโขนกับ ๔ ตัวละครหลัก

ฝึกเชิดหุ่นกระบอก

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

๔. ห้องลือระบิลพระราชพิธี

พระราชพิธี คือธรรมเนียมที่ยิ่งใหญ่ของชาติที่ปฏิบัติสืบเนื่องมาแต่โบราณกาล  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้โปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟูพระราชพิธีที่สำคัญขึ้นหลายพระราชพิธี  เพื่อรักษาไว้ซึ่งโบราณราชประเพณี อันเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนไทยสืบต่อไป

ร่วมซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยผสกนิกร โปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อชุบชูขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรไทยผู้เป็นกระดูกสันหลังของชาติ

ชื่นชมความยิ่งใหญ่ ตระการตาของพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในรูปแบบ3 มิติ  

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

๕. ห้องสง่าศรีสถาปัตยกรรม

ภาคภูมิใจกับเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมวัง วัด บ้านในกรุงรัตนโกสินทร์  ซึ่งมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละสมัย จากพัฒนารูปแบบการดำเนินชีวิตให้สอดรับกับความเจริญทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามา รวมถึงการรับเอาศิลปวัฒนธรรมจากจีนและชาติตะวันตกมาปรับใช้ จนทำให้ วัง วัด บ้าน ในกรุงรัตนโกสินทร์ มีลักษณะหลากหลายดังที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน 

มาฟังหนุ่มสาวชาววังเล่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมของวังต่างสมัย

เล่นเกมสร้างวัดระบบมัลติทัช 

สนุกกับเกมเดินทางชมบ้านในเมืองกรุง

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

๖. ดื่มด่ำย่านชุมชน

ก้าวย่างไปใน๑๒ ชุมชนบนเกาะรัตนโกสินทร์ที่ย่อมาไว้ในที่เดียว เพื่อให้ได้ชมวิถีทำกินและความเป็นอยู่ที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นอยู่แบบไทย

เพียงแค่ก้าวเท้าไปยังจุดที่ตั้งของชุมชน ลวดลายที่สวยงามจะปรากฏขึ้นเพื่อนำท่านไปทำความรู้จักชุมชนเสมือนกับได้เข้าไปเยี่ยมชมสถานที่จริง

ชื่นชมผลงานการรังสรรค์จากชุมชนต่างๆ ซึ่งบางชิ้นหาชมได้ยากในปัจจุบัน

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

๗. เยี่ยมยลถิ่นกรุง

เพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวบนเกาะรัตนโกสินทร์ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แหล่งรวมสถานที่น่าเยี่ยมชมหลายรูปแบบ ทั้งสถาปัตยกรรม สวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ์  อาหารการกิน จับจ่ายสินค้า และสีสันยามค่ำคืน ซึ่งแต่ละสถานที่ต่างก็มีบรรยากาศและกลิ่นอายที่ชวนให้หลงใหลในแบบฉบับของตัวเอง

ประสบการณ์ใหม่ที่คุณจะได้เข้าไปเป็นตัวละครหลักในแอนนิเมชั่นแล้วท่องเที่ยวไปทั่วกรุง

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

รัตนโกสินทร์ Sky View 

  • จุดชมบรรยากาศของกรุงรัตนโกสินทร์ ในมุมสูง และกว้างไกล
  • ขอเชิญถ่ายรูปกับโลหะปราสาทในมุมที่สวยที่สุด  

โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร

โลหะปราสาท”  แห่งเดียวในโลกที่ยังคงเหลืออยู่ พุทธศิลป์สถาปัตย์รัตนโกสินทร์ แรกสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๓  แต่เสร็จสมบูรณ์ในรัชกาลปัจจุบัน  ยอด ๓๗ ยอดแทนความหมายของโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ หลักธรรมอันเป็นเครื่องนำสู่การหลุดพ้น  ภายในจัดแสดงนิทรรศการถาวรประวัติและความรู้เกี่ยวกับโลหะปราสาท 

ส่วนข้อมูลทั่วไป

  • เชิญเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกจากร้านค้าต่างๆ  หรือนั่งพักผ่อน จิบกาแฟและชิมของว่างท่ามกลางบรรยากาศคลาสสิคของถนนราชดำเนินกลาง

ที่อยู่      

100 ถ ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 12200

โทร 0-2621-0043-44         แฟกซ์ 0-2621-0043

วันและเวลาทำการ          

อังคาร-ศุกร์ เวลา 11.00 น.- 20.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 น. -20.00 น.

หยุดวันจันทร์

Message us