นีโอ ประกาศผลการประกวดออกแบบ Pet Expo Club

เมื่อวันที่ 10  กันยายน พ.ศ. 2552 นางลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์  จำกัด หรือ นีโอ ผู้บริหารงานแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับนานาชาติ ในเครือบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้มอบรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท แก่ผู้ชนะการประกวดโครงการ นีโอ สุดยอดนักสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2552 หรือ THE 2NDNEO YOUNG CREATIVE AWARD 2009 ณ ห้องบอร์ดรูม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

ในปีนี้ เป็นการจัดแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน “การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ Pet Expo Club” คลับของคนรักสัตว์เลี้ยง โดยกำหนดให้ออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้), โปสเตอร์และผลิตภัณฑ์ใหม่สุดสร้างสรรค์ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ  มีผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 123 ชิ้นงาน จากทั้งหมด 17 มหาวิทยาลัย

neo

ผลการตัดสิน ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  THE 2ND NEO YOUNG CREATIVE AWARD 2009   ได้รับถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท ประกาศนียบัตร และของรางวัลจากผู้สนับสนุน ได้แก่ ทีม คิวบ์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

neo

ผลการตัดสิน ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท ประกาศนียบัตร และของรางวัลจากผู้สนับสนุน ได้แก่ ทีม ไฟน์ เวิร์ม ไฟว์ (Fine Worm Five) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

neo

ผลการตัดสิน ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท ประกาศนียบัตร และของรางวัลจากผู้สนับสนุน ได้แก่ ทีม โบกี้ 29  (Bogie 29) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

neo

โดยมีคณะกรรมการตัดสินรางวัลผู้ทรงคุณวุฒิ อันได้แก่  คุณกฤษณพงศ์ เกียรติศักดิ์ สถาปนิก และนักออกแบบ   คุณชลธิศ นราตรี สถาปนิก นักออกแบบผลิตภัณฑ์ Event & Exhibition คุณบุษยา ประกอบทอง รองผู้จัดการทั่วไป  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด  และ คุณดุลยวิทย์ พงษ์เทพิน  ผู้จัดการโครงการ  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด 

“ทั้งหมดนี้ เป็นความตั้งใจอย่างจริงจังของบริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด ที่ไม่ได้มุ่งมั่นแต่เพียงการดำเนินธุรกิจ แต่ยังใส่ใจต่อการพัฒนาสังคมและบุคลากรของสังคม โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต หวังว่าคนรุ่นใหม่ซึ่งทางนีโอได้พยายามให้โอกาสในการเรียนรู้ จะเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถผลักดันให้เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความเป็นอยู่ของทุกคนในประเทศไทยเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน” นางลัดดากล่าว

Message us