นีโอ สุดยอดนักสร้างสรรค์ การวางแผนประจำปี พ.ศ. 2550

เมื่อเร็วๆนี้ คุณลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ กรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด  หรือ นีโอ มอบรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ให้แก่ผู้ได้รับรางวัล ในโครงการประกวด นีโอ สุดยอดนักสร้างสรรค์ การวางแผนประจำปี พ.ศ. 2550 NEO YOUNG CREATIVE AWARD 2007 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องบอร์ดรูม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยผู้ชนะเลิศประจำปี 2550 ได้แก่ ทีม Tuesday นิสิตจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถติดตามรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nccexhibition.com หรือ http://neoyca2007.market-comms.co.th หรือ โทรศัพท์ 02 954 8881-2 ต่อ 15 

นีโอ

แถวหน้าจากซ้ายไปขวา รศ.รุ่งนภา พิตรปรีชา รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณบุษยา ประกอบทอง ผู้จัดการกลุ่มโครงการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด คุณสมเกียรติ โมราลาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดเครือโรงแรมอิมพีเรียล คุณลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์  กรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด คุณพิชชา ประกายเลิศลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.วาย แมริเอจ จำกัด ดร. พนม คลี่ฉายา อาจารย์ที่ปรึกษาทีม TUESDAY คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แถวหลังจากซ้ายไปขวา นางสาวนริศา นิมิตรรุ่งทวี นายพงศกร อิ่มมณีรัตน์ นางสาวนันท์นภัส สุขปรีดี ทีม TUESDAY นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยพระราชทานฯ

Message us