สมุทรปราการ จัดงานใหญ่ “ประเพณีรับบัว หนึ่งเดียวในโลก  แห่งเดียวในประเทศไทย”

สมุทรปราการ จัดงานใหญ่ ประเพณีรับบัว หนึ่งเดียวในโลก  แห่งเดียวในประเทศไทย” สืบทอดตำนานแห่งสายน้ำและพุทธศรัทธา

นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (คนที่ห้าจากขวา) นายอัครวัฒน์ อัศวเหม รองนายก อบจ. สมุทรปราการ (คนที่สี่จากขวา) นายวิวัฒน์ ฉันทนานุรักษ์ นายอำเภอบางพลี (คนที่ห้าจากซ้าย) นางปานจิตร สันทัดกลการ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร (คนที่สามจากขวา)  ร่วมเป็นประธานแถลงข่าว “ประเพณีรับบัว หนึ่งเดียวในโลก แห่งเดียวในประเทศไทย” ประเพณีอันเก่าแก่ของชาวสมุทรปราการที่สืบทอดกันมายาวนาน ชวนนักท่องเที่ยวชมงานประเพณีรับบัว ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ชมการแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณี มินิคอนเสิร์ต ช้อปปิ้งตลาดสินค้า OTOP ตลาดน้ำ ตลาดโบราณบางพลี 155 ปี ณ ที่ว่าการอำเภอบางพลี และวัดบางพลีใหญ่ใน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-250-5500 ต่อ 2994-6 หรือ สำนักงานการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอบางพลี โทรศัพท์ 0 2337 4059, 0 2337 3489-90

ประเพณีรับบัว
Message us