เนรมิตงานใหญ่กระตุ้นเที่ยวไทย ของถูก ของดี ของฟรี

กรมการท่องเที่ยว เนรมิตงานใหญ่กระตุ้นเที่ยวไทย ของถูก ของดี ของฟรี ในงาน “มหัศจรรย์เมืองไทย ประทับใจไทยแลนด์” (Miracle Thailand “Thailand Impression”) 

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงานยิ่งใหญ่กระตุ้นการท่องเที่ยวไทย เอาใจคนไทย จัดงานแสดงนิทรรศการ สินค้า บริการ การแสดง การประชุมสัมมนาความรู้ ในงาน มหัศจรรย์เมืองไทย ประทับใจไทยแลนด์” (Miracle Thailand “Thailand Impression”) ด้วยแนวคิด “ของถูก ของดี ของฟรี” จับมือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคมธุรกิจ ลดกระหน่ำแพคเกจท่องเที่ยว ที่พัก ของฝาก ของที่ระลึกมากมาย ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน พ.ศ. 2555  เวลา 10.00 – 20.00 น  ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 และลานกิจกรรมด้านหน้าห้างเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

กรมการท่องเที่ยว

นายสุพล ศรีพันธุ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า “นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2555 เป็นปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์ (Miracle Thailand) เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว ในฐานะที่กรมการท่องเที่ยว มีหน้าที่หลักในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว การบริการด้านการท่องเที่ยว การประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ของประเทศไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลทั้งในด้านภาพลักษณ์ของประเทศและประสิทธิผลด้านการท่องเที่ยว และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จึงได้จัดงาน “มหัศจรรย์เมืองไทย ประทับใจไทยแลนด์” (Miracle Thailand “Thailand Impression”) โดยนำเสนอกิจกรรมและผลงานอันเป็นรูปธรรมที่แสดงถึง ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล อันก่อให้เกิดเป็น ความประทับใจ ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวไทยภายใต้การดำเนินงานของกรมการท่องเที่ยว”

กรมการท่องเที่ยว

งาน “ประทับใจไทยแลนด์” ครั้งนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน พ.ศ. 2555  เวลา 10.00 – 20.00 น  ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 และลานกิจกรรมด้านหน้าห้างเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

รูปแบบการจัดงาน จะแสดงถึงประสิทธิภาพของกรมการท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรธุรกิจนำเที่ยวต่างๆ โดยนำเสนอผ่านกิจกรรมที่ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตลอดระยะเวลาการจัดงาน ไม่ว่าจะเป็น นิทรรศการให้ความรู้ การประชุมสัมมนา กิจกรรมการแสดง การออกร้านแสดงสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวราคาพิเศษ เรียกได้ว่า ผู้สนใจที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ จะได้พบกับ ของถูก ของดี และของฟรี อย่างมากมาย โดยกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจภายในงาน มหัศจรรย์เมืองไทยแลนด์ ประทับใจไทยแลนด์” ได้แก่

  1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีมหามงคล 3 วโรกาสแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เจริญพระชนมพรรษา 60พรรษา
  2. นิทรรศการกรมการท่องเที่ยว ตำรวจท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ แสดงให้เห็นถึงบทบาท หน้าที่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแต่ละหน่วยงานในการพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวสู่ระดับสากล
  3. นิทรรศการ Miracle Smiles ปฏิบัติการสร้างรอยยิ้มทั่วไทย โครงการเด่นในอนาคตของกรมการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นทั่วประเทศในปีมหัศจรรย์เมืองไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความประทับใจด้านการท่องเที่ยวโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และประชาชนคนไทยทุกคน
  4. การประชุมสัมมนาในหัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองไทย ประทับใจไทยแลนด์” และ “ทำอย่างไร ประทับใจไทยแลนด์” เพื่อรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการด้านบริการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ นักท่องเที่ยว ประชาชน สื่อมวลชน และหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียง อาทิ อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ นายดำรง พุฒตาล คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล คุณรินลณี ศรีเพ็ญ คุณฮิโระ ซาโนะ คุณปวริศา เพ็ญชาติ คุณโธมัส เจมส์ อาเวลล์ (ทอดด์ ทองดี) เป็นต้น ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  5. กิจกรรมการแสดง พบกับการแสดงของศิลปิน นักร้อง นักแสดง อาทิ มินิคอนเสิร์ตของอ๊อฟ ปองศักดิ์ AF1 นิว จิ๋ว The Star วงดนตรีลูกทุ่งร่วมสมัยชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  6. กิจกรรมออกร้านแสดงสินค้า ส่งเสริมการขาย และการให้บริการทางการท่องเที่ยว เช่น แพคเกจทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทย, โรงแรมและห้องพักราคาสุดพิเศษ, ของฝาก ของที่ระลึก เอกลักษณ์เด่นประจำจังหวัดและประเทศไทย โดยร่วมมือกันลดราคาเป็นพิเศษกระตุ้นการท่องเที่ยวจากสมาคมธุรกิจนำเที่ยว สมาคมธุรกิจโรงแรมที่พัก องค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านการท่องเที่ยว ให้ผู้สนใจเลือกซื้อและจับจองบริการได้ทั้งบริเวณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 และลานกิจกรรมด้านหน้าห้างเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
กรมการท่องเที่ยว

“การจัดงาน “มหัศจรรย์เมืองไทย ประทับใจไทยแลนด์” (Miracle Thailand “Thailand Impression”) จะเป็นการตอกย้ำถึงความสำเร็จของความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพและยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่สากลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสามารถสร้างความประทับใจของนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่น่าประทับใจต่อนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ. 2558 ที่จะถึงนี้ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะทำให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยจะเป็นจุดแข็งและจุดขายสำคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ในฐานะเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวแห่งภูมิภาคเอเซียนอย่างแท้จริง” อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวสรุป

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานและกิจกรรม มหัศจรรย์เมืองไทย ประทับใจไทยแลนด์ ได้ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน พ.ศ. 2555  เวลา 10.00 – 20.00 น  ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 และลานกิจกรรมด้านหน้าห้างเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมการท่องเที่ยว โทรศัพท์ 0 2219 4035

Message us