นายกฯ  ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตพิชิตคอร์รัปชัน ในงาน Thailand Anti-Corruption EXPO 2010 

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นตัวแทนขององค์กรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ร่วมประกาศเจตนารมณ์กับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ผู้นำหน่วยงานภาครัฐ และนายดุสิต นนทะนาคร ประธานกรรมการหอการค้าไทย ผู้แทนจากภาคเอกชน ได้ทำพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในงาน Thailand Anti-Corruption EXPO 2010  หรืองานนิทรรศการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทย ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของทั้งสามภาคส่วน นั่นคือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ว่าจะร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตพิชิตคอร์รัปชันในประเทศไทยอย่างจริงจัง โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. คาดหวังว่า การลงนามและการจัดงานครั้งนี้ จะช่วยให้ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index หรือ CPI ) ของประเทศไทยสูงขึ้นถึง 5 คะแนน ซึ่งในปี พ.ศ. 2553 ไทยได้คะแนนความโปร่งใสของชาติเพียง 3.5 คะแนนเท่านั้น

Thailand Anti-Corruption EXPO

นายอภินันท์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า “ปีนี้ประเทศไทยได้คะแนนCPI  3.5 จากคะแนนเต็ม 10 ซึ่งค่าคะแนน 0 คือคอร์รัปชันมากที่สุด 10 คือคอร์รัปชันน้อยที่สุด และไทยอยู่อันดับที่ 78 จากการจัดอันดับทั้งหมด 178 ประเทศทั่วโลก โดยในปี 2552  ไทยได้คะแนน 3.4 และอยู่อันดับที่ 84 ของโลก ก็ถือว่าปีนี้ดีขึ้นนิดหน่อย  สำหรับการลงนามในประกาศเจตนารมณ์ ครั้งนี้  คณะกรรมการ ป.ป.ช. คาดหวังว่า รัฐจะจริงจังกับการแก้ปัญหาการคอร์รัปชันในประเทศมากขึ้น เพราะการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันที่ได้ผล จะต้องเกิดจากความร่วมมือของ 3 ภาคส่วนด้วยกัน นั่นคือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งในวันนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับคำสัญญาจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแล้ว ส่วน คณะกรรมการ ป.ป.ช. เองก็ขอเป็นตัวแทนของภาคประชาสังคมที่สัญญาว่าจะเฝ้าดู ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง  ทั้งหมดนี้น่าจะเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นเมืองคนดีได้เร็วยิ่งขึ้น” 

ในส่วนของงาน Thailand Anti-Corruption EXPO 2010  คณะกรรมการ ป.ป.ช. เชื่อมั่นว่า จะช่วยกระตุ้นพลังประชาชน ให้หันมาสนใจและเป็นแนวร่วมในการต้านทุจริตมากยิ่งขึ้น  ปัญหาคอร์รัปชันไม่ใช่ปัญหาไกลตัว แต่สอดแทรกอยู่กับชีวิตประจำวันของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการคอร์รัปชันถนน นมโรงเรียน ปลากระป๋อง อิฐ หิน ดินทราย ฯลฯ ดังนั้นทุกคนสามารถเป็นหู เป็นตา และช่วยป้องกันการคอร์รัปชันได้  หากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจัง คะแนนความโปรงใสของประเทศไทย  น่าจะขึ้นไปถึง 5 คะแนนได้ในไม่ช้า

นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนภาครัฐ กล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในการประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้ เพราะผมยึดมั่นอยู่เสมอว่า การเมืองที่ไร้คอร์รัปชัน คือ การเมืองที่ถูกต้อง เพราะความถูกต้อง หมายถึง ความจริงและความจริงก็คือสิ่งที่ยั่งยืนและพิสูจน์ได้  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจในตัวเอง แม้คนอื่นอาจไม่รู้ แต่อย่างน้อยตัวเราเองย่อมรู้ดีว่า เราทุจริตหรือไม่ การได้มาซึ่งชื่อเสียง เงินทอง แต่ต้องแลกกับการทุจริตประเทศชาติ สร้างความล่มจมเสียหายให้กับประเทศชาติบ้านเกิดของตัวเอง  ผมมองว่ามันไม่คุ้มค่าเลยจริงๆ”

นอกจากนั้น นายอภิสิทธิ์ ยังกล่าวถึงนิทรรศการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทย ว่า “ผมเชื่อมั่นว่า นิทรรศการที่มีประโยชน์เช่นนี้ จะเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้คนไทยเริ่มเล็งเห็นแล้วว่า ปัญหาการคอร์รัปชั่น ไม่ใช่ปัญหาที่ไกลตัว ไม่ใช่ปัญหาที่ภาครัฐเท่านั้นจะเป็นผู้จัดการ แต่เป็นปัญหาใกล้ตัวของทุกคน แม้แต่การทุจริตเล็กๆน้อยๆ ก็ไม่สมควรที่จะกระทำ เพราะจะเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ผิดๆ ให้กับเยาวชน ซึ่งการป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตนั้น ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้  และในนิทรรศการนี้ ใครที่อยากรู้ว่า ผมมีทรัพย์สินเท่าไหร่  สส.ในรัฐบาลของผมท่านใดมีทรัพย์สินมากที่สุด  ท่านใดมีน้อยที่สุด ก็จะได้ดูกันครับ เพราะรัฐบาลพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลพวกนี้อยู่แล้ว เพื่อยืนยันว่า รัฐบาลไร้คอร์รัปชัน”

Thailand Anti-Corruption EXPO

สำหรับนิทรรศการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทย หรือ Thailand Anti-Corruption EXPO 2010นั้นจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 13 พฤศจิกายน 2553  ตั้งแต่เวลา เวลา 09.00-19.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน C กรุงเทพฯ  เข้าชมฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถือเป็นนิทรรศการแห่งคุณธรรมหรือนิทรรศการสีขาว เพื่อต่อต้านการทุจริตครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อประกาศให้ทั่วโลกรู้ว่า  เมืองไทยพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงและต่อต้านการทุจริตหรือการคอร์รัปชันทุกประเภท การจัดนิทรรศการอยู่ภายใต้แนวคิด เมืองคนดี”  ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักด้วยกันคือ ภาครัฐ  ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน  จุดเด่นคือนำเสนอผ่านสื่อมัลติมีเดียที่เข้าใจง่ายและสนุกสนาน มีทั้งหมด 10 โซนด้วยกัน  อาทิเช่น

ป.ป.ช. กับยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริต (NACC & Anti-Corruption Strategy) ที่ทุกคนจะได้รู้จักกับ ป.ป.ช. และผลงานการปราบปรามการทุจริตคดีเด่น 5 คดี ที่ป.ป.ช.เคยตีแผ่จนกลายเป็นคดีทุจริตคอร์รัปชันระดับชาติที่ทุกคนควรรู้ พร้อมทั้งยังจะได้เรียนรู้ว่า Powerful Hand หรือพลังจากมือคุณนั้น ซึ่งเป็นพลังแห่งความดีจะเปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างไร  ผ่านเทคโนโลยีนำเสนอแบบ Shadow Interactive

Thailand Anti-Corruption EXPO

ภายในงาน ยังมีคำตอบที่หลายคนอยากรู้ เช่น ท่านนายกรัฐมนตรีมีทรัพย์สินเท่าไหร่ หรือ ส.ส. ในรัฐบาลท่านใดมีทรัพย์สินมากน้อยขนาดไหน  คำตอบอยู่ใน โซนเมืองคนดีภาครัฐ (City of Good Governance) หรือใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือหน่วยเอกชนก็จะต้องไม่พลาดข้อมูลว่า การทำธุรกิจที่โปร่งใสนั้นควรยึดหลักอย่างไร ภายใต้คำขวัญว่า “ธุรกิจสะอาด โปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน” ถือเป็นแนวทางการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน ในโซนเมืองคนดีภาคธุรกิจเอกชน (City of Good Corporate Governance)

อีกหนึ่งโซนที่คนไทยทุกคนไม่ควรพลาดเลยก็คือ “ห้องเปิดใจ” ในโซนเมืองคนดีภาคประชาสังคม (City of Good Civil Society) ซึ่งเป็นห้องลับที่ทุกคนจะสามารถเข้ามาเผยความลับในทุกๆ เรื่องได้อย่างปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น My Secret สิ่งดีๆ ที่เราจะทำเพื่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต หรือจะเป็น Their Secret ความลับของเรื่องที่ควรระวังหรือจะต้องรีบจับตามอง  โดยทุกความลับเหล่านี้ จะเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยให้ประเทศไทยขาวสะอาดยิ่งขึ้น  

Thailand Anti-Corruption EXPO

นอกจากนั้นแล้วก็ยังมี โซนเมืองคนดีภาคสื่อมวลชน (City of Good Mass Media) พบการนำเสนอข่าวจากนักข่าวตัวจริงที่มีชื่อเสียงและมีผลงานที่โดดเด่น ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการร่วมเปิดเผยความจริง เป็นเสียงสะท้อนที่ร่วมต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน  และร่วมเป็น Be the One ในโซนเชื่อมั่นประเทศไทย (International Cooperation)  ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมต้านทุจริต ด้วยระบบ Handprint Interactive

และสำหรับเด็กๆ และเยาวชน ไม่ควรพลาด โซนเมืองเด็กคนดี (City of Good Kids) ในโครงการ “โตไปไม่โกง” ที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่น่าสนใจในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันมากมาย  อีกทั้งเด็กๆ ยังได้มีโอกาสแสดงพลังและแนวคิดว่า เด็กตัวน้อยๆ จะช่วยชาติบ้านเมืองให้ไร้ทุจริตได้อย่างไร แล้วก็ยังมี โซนฝึกจิตพิชิตคอร์รัปชัน เป็นทางเลือกใหม่ในการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ทุกคนควรเข้ามาทดสอบ ตลาดนัดสีขาว พบกับการออกร้านสินค้าราคายุติธรรม ของธุรกิจขนาดย่อม แล้วสินค้า OTOP ขึ้นชื่อ และโซนลานคนเมือง ที่มีคอนเสิร์ตและการแสดงมากมายจากเหล่าศิลปินชื่อดัง อาทิ อ๊อฟ AF 2 , ปนัดดา เรืองวุฒิ ,เอ๊ะ อิศริยา และการแสดง Copy Show จากศิลปินดันดารา เป็นต้น รวมทั้งยังมีการร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลมากมาย

Thailand Anti-Corruption EXPO

นอกจากนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังเปิดตัวสัญลักษณ์นำโชค หรือ Mascot ชื่อ “เทวดาสัตย์ซื่อ แห่งเมืองคนดี” ซึ่งมีที่มาจากนิทานสอนใจเรื่อง เทวดากับคนตัดไม้ โดยเทวดาในท้องเรื่องเป็นผู้ทำหน้าที่ส่งเสริมให้คนทำความดีและซื่อสัตย์สุจริต ดังนั้น หากเห็น เทวดา ที่ไหน มั่นใจที่นั่นมีเกราะป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันแน่นอน

ทั้งหมดนี้นั้น นายปานเทพ กล่าวว่า  “งาน Thailand Anti-Corruption EXPO 2010 จะเป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่มความเชื่อมั่นประเทศไทยในสายตาทั่วโลก เป็นการฟื้นฟูภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านการพัฒนาส่งเสริมความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต และประชาชนทั่วไป ก็จะได้รู้ว่า เขาสามารถช่วยประเทศชาติให้หลุดพ้นจากการคอร์รัปชันได้อย่างไร ถ้าพบเห็นการคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่หน่วยงานใดบ้าง อย่างน้อยถ้าไม่รู้จะทำอย่างไรก็ให้แจ้งมาที่ สำนักงาน ป.ป.ช. เบอร์โทร หรือ 0 2528 4800 ป.ป.ช.อยากให้ทุกคนคิดว่า การแก้ปัญหาคอร์รัปชันคือภารกิจของคนทั้งชาติ อย่าปล่อยให้คนชั่วมีโอกาสโกงชาติ อย่าปล่อยให้ปัญหาคอร์รัปชันกัดกินประเทศชาติให้ย่อยยับ ถ้าพวกเราทุกคนสู้ด้วยกัน ประเทศไทยของเราจะโปร่งใส สะอาด ปราศจากคอร์รัปชันอย่างแน่นอน”

Message us