เสียงสะท้อนจากเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ … ในค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

“I LOVE  EGCO”  ตัวหนังสือบรรจงเขียนจากปลายปากกาของ สุนิสา บินหะบีสะมะแอ หนูน้อยนักอนุรักษ์ป่า จากจังหวัดนราธิวาส ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 27” ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ที่เพิ่งผ่านพ้นไปหมาดๆ นี้ ได้บอกเล่าความรู้สึกดีดีผ่านไปรษณียบัตรถึงโอกาสที่ได้สัมผัสธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นบ้านเกิด สถานที่ซึ่งเธอจะได้นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าค่ายฯ ครั้งนี้ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่คนในชุมชน ในสังคม ในพื้นที่ 3 จังหวัดนี้ ให้มากที่สุด และตั้งใจว่า หากมีโอกาสจะกลับมาเยี่ยมธรรมชาติ พร้อมเป็นแกนนำอนุรักษ์ธรรมชาติต่อไป  

“การเกิดจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ป่าของเด็กๆ และการเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมด้วยตัวของเขาเองเช่นนี้ เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นมากที่สุดในการจัดโครงการ “ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า” เพราะเราเชื่อว่า เมื่อไรก็ตามที่ต้นไม้ขึ้นในใจคนแล้ว เมื่อนั้นมันจะคงอยู่และเติบโตอย่างยั่งยืน” นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เอ็กโก กรุ๊ป คุยให้เราฟัง

เอ็กโก กรุ๊ป จับมือกับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จัด “ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า” มานานกว่า 10 ปีแล้ว ด้วยปณิธานของเอ็กโก ที่มุ่งหวังจะปลูกจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ “ป่าต้นน้ำ” ซึ่งเป็นต้นทางของสายน้ำ สิ่งมีชีวิต และธรรมชาติทุกชนิด ให้เกิดขึ้นในใจของเยาวชนให้มากที่สุด จากความคิดริเริ่มนี้ จึงมีเยาวชนตัวน้อยๆ จากทั่วทุกทิศทุกทางกว่า 1,900 คน ใน 27 รุ่น มาเรียนรู้บทเรียนสำคัญในการใช้ชีวิตร่วมกันกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การหุงหาอาหารที่ต้องหาวัตถุดิบจากป่าที่อาศัยอยู่ เรียนรู้การเดินป่า การตั้งค่ายพักแรมกลางป่าใหญ่ เปิดรับอากาศบริสุทธิ์ และความสดชื่นของธรรมชาติที่ไม่สามารถหาได้จากในเมือง โดยมีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นครูผู้สอน และปลูกจิตสำนึกแห่งความรักษ์ป่าอันมีคุณค่านี้

หลากหลายความในใจของเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 27 จาก จังหวัดชายแดนภาคใต้

“…ภูมิใจในตัวเองมาก ที่สามารถผ่านกิจกรรมทุกอย่างมาได้ด้วยดี แม้กิจกรรมเดินป่าจะเป็นกิจกรรมที่ลำบากตรากตรำมาก แต่ตลอดการเดินทาง รู้สึกสนุก มีความสุข เจอธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ได้สัมผัสด้วยตา มือ จมูก ผิวหนัง และลิ้น … ” สุมนฑา ธรรมรัตนพงศ์  จังหวัดยะลา

“…เวลาที่เดินป่าหนูมีความสุขมาก เพราะป่ามีแต่ความสงบ สวยงาม หนูได้รับความช่วยเหลือ เอื้ออาทรจากพี่ๆ และเพื่อนๆ ที่นี่ไม่เหมือนเวลาที่อยู่ที่บ้านที่มีแต่ความหวาดกลัว และความกังวล เพราะมีแต่เสียงระเบิด เสียงเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวน มองไปทางไหนก็มีแต่สีเขียวของทหาร ไม่ใช่สีเขียวของป่าไม้เหมือนที่นี่ … หนูหวังว่า พอกลับไปโรงเรียนหนูจะขอคุณครูพูดหน้าเสาธง เพื่อบอกเล่าถึงกิจกรรมนี้ว่า มีประโยชน์อย่างไร เพราะหนูอยากให้ทุกคนที่โรงเรียนได้มีโอกาสมาเห็น และสัมผัสธรรมชาติ มิตรภาพ และอื่นๆ อีกมากมายที่หนูได้รับจากค่ายนี้” ณัฐณิชา สุทธิสงค์ จังหวัดปัตตานี

จากความในใจเล็กๆ เหล่านี้ มีความหมายอันยิ่งใหญ่ที่เรามองเห็นอยู่ข้างในว่า กระบวนการปลูกจิตสำนึกในใจของเอ็กโกได้เริ่มต้นทำงานด้วยตัวเองแล้ว และเด็กๆ เหล่านี้จะเป็นผู้นำเมล็ดพันธุ์แห่งการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำที่ได้ผลิดอกออกผลอยู่ในใจไปปลูกจิตสำนึกแบบเดียวกันนี้ ยังเพื่อนฝูง พ่อแม่พี่น้อง ของเขาเช่นกัน…

“เพราะสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ของใครคนหนึ่ง แต่เป็นของคนในชาติเรา และของคนทั้งโลก ทุกคนต้องช่วยกันดูแลต่อไป”

Message us