ดูปองท์ประเทศไทย สร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม การแสวงหาพลังงานทางเลือกรูปแบบใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงจากฟอสซิลที่มีราคาเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากปริมาณสำรองที่ลดลงทั่วโลก ความต้องการให้มีความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น และความจำเป็นในการผลิตอาหารมากขึ้นทั่วโลก คือสิ่งสำคัญที่จำเป็นและเร่งด่วนระดับโลกต่อความยั่งยืนและการเติบโตทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ และยังกำลังเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐบาล องค์กรภาคเอกชน ประชาคมด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ในการที่จะต้องทำงานร่วมกันในแนวทางที่สร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์

หนึ่งในปัญหาที่ท้าทายมนุษย์โลก คือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายองค์กร และประเทศ ให้ความสนใจ เนื่องจากสภาวะอากาศที่แปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโดยรวม ไม่ว่าจะเป็น 1) จำนวนพายุ Hurricane Category 4 และ 5 เพิ่มขึ้นสองเท่า ในสามสิบปีที่ผ่านมา 2) เชื้อมาลาเรียได้แพร่กระจายไปในที่สูงขึ้น แม้แต่ใน Columbian, Andes ที่สูง 7,000 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล 3) น้ำแข็ง ใน ธารน้ำแข็ง เขตกรีนแลนด์ ละลายเพิ่มมากขึ้นเป็นสองเท่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา 4) สัตว์ต่างๆ อย่างน้อย 279 สปีชี่ส์กำลังตอบสนองต่อ ภาวะโลกร้อน โดยพยายามย้ายถิ่นที่อยู่ 5) อัตรา ผู้เสียชีวิต จาก สภาวะโลกร้อน กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 6) ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น 20 ฟุต 7) ภาวะฝนแล้ง และไฟป่า เกิดบ่อยครั้งขึ้น เป็นต้น 

สำหรับในประเทศไทยเอง ที่เห็นได้ชัดเจนมากในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา นั่นคือ เหตุการณ์สึนามิที่สร้างความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ให้กับประเทศไทยเมื่อ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 หลังจากนั้น ประเทศไทยก็ประสบกับปัญหาสภาพอากาศที่ร้อนเพิ่มมากขึ้นถึง 40 องศาเซลเซียส และเมื่อไม่นานมานี้ ประเทศไทย ต้องประสบกับภาวะปัญหาแผ่นดินไหวรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแต่เป็นสัญญานที่บ่งบอกว่า ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อช่วยสังคมไทย และสังคมโลกใบนี้

ภาพประกอบจากองค์การนาซ่า และ An Inconvenient Truth (ไม่แน่ใจว่าต้องขออนุญาตก่อนหรือไม่ ฝากให้ รายการร้านชำยามเช้าช่วยพิจารณาด้วย ภาพเหล่านี้ นำมาจาก Internet)

ดูปองท์


ภาพถ่ายดาวเทียมโดยนาซ่า ธารน้ำแข็งบริเวณอาร์กติกเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 1979 และ 2005 หากปัญหาสภาวะโลกร้อนยังไม่ได้รับการแก้ไขและร่วมมือกัน คาดว่าธารน้ำแข็งบริเวณดังกล่าว อาจจะไม่เหลือเลยในปี 2040

ตัวอย่างภาพบริเวณพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบจากอดีต

สำหรับภาพสุดท้าย เป็นตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดในประเทศไทย นั่นคือ บริเวณบางขุนเทียน ที่น้ำทะเลเพิ่มขึ้นทุกปี จนสุดท้ายเสาหลักบอกจุดสิ้นสุดของกรุงเทพมหานคร ต้องไปอยู่ในน้ำแล้ว ณ ปัจจุบัน

ดูปองท์

นโยบาย Sustainability Goals หรือเป้าหมายสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของดูปองท์ ระดับสากล 

ดูปองท์ ทั่วโลก จะยึดถือแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อรับมือกับแนวโน้มและความท้าทายของโลกดังที่กล่าวมา โดยคำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้อย่างมีความรับผิดชอบ

 1. วางรากฐานจากภายในตัวพนักงานและภายในองค์กรด้วยการสร้าง ส่งเลริมและปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับ“คุณค่าหลักขององค์กร 4 ประการ” โดยการให้ความรู้และการฝึกอบรมแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอทุกปีในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  1. ความปลอดภัย ด้วยการสร้างเสริมจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยทั้งในการทำงาน การขับรถและในการดำเนินชีวิตประจำวันให้แก่พนักงาน 
  1. จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ไม่ทำผิดกฎหมายของประเทศ รวมถึงการใช้มาตรฐานของบริษัทแม่  
  1. การปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการผลิต การจัดส่งและเก็บสินค้า การให้ความรู้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคเกี่ยวกับการใช้สินค้าของดูปองท์อย่างปลอดภัย ดูปองท์ลดการสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมโดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emission) จากกระบวนการผลิตทั่วโลกลงได้ถึง 72% ในปี 2547 รวมถึงลดต้นทุนการใช้พลังงานลง 6% หรือเป็นมูลค่าราว 3 พันล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับช่วงกว่าสิบปีที่แล้ว จนได้รับรางวัลจากนิตยสาร Business Week ในฐานะ Top Green Company และบริษัทที่มีความเป็นผู้นำในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น
  1. การให้เกียรติและเคารพผู้อื่น ทั้งในหมู่พนักงานและบุคคลภายนอกอื่นๆที่ติดต่องานด้วย ด้วยการวางกฎระเบียบที่เข้มงวด มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้พนักงานสามารถรายงานปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้คำพูดไม่เหมาะสม การใช้กำลังทำร้ายร่างกาย รวมถึงการคุกคามทางเพศ
 • ส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกแห่งความดีงามภายในมนุษย์ให้เติบโต โดยดูปองท์ เริ่มต้นจากการปลูกจิตสำนึกและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นแก่พนักงานภายในองค์กรก่อน เพื่อให้เขานำแนวคิดและหลักการไปถ่ายทอดให้แก่คนในครอบครัวและสังคมต่อไป ส่งเสริมการลงมือทำและการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อการสร้างคุณค่าให้แก่สังคม สิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กันไป ขณะเดียวกัน ดูปองท์ ก็ได้สร้างสรรค์กิจกรรมด้านสังคมให้แก่กลุ่มบุคคลทั่วโลกไปพร้อมกัน โดยการให้เงินทุนสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมต่างๆผ่านทางสำนักงานดูปองท์ในแต่ละประเทศ เรียกว่า DuPont Community Fund
 • ในฐานะที่เป็นบริษัททางด้านวิทยาศาสตร์ ดูปองท์นำวิทยาศาสตร์มาก่อให้เกิดประโยชน์ในงานวิจัยและพัฒนา เพื่อคิดค้นนวัตกรรม เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค โดยผลิตภัณฑ์ของดูปองท์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชนทั่วโลกดีขึ้นและมีความปลอดภัยมากขึ้น ทั้งยังมุ่งดำเนินธุรกิจบนแนวทางแห่งความยั่งยืน ซึ่งนอกจากการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์แล้ว เรายังดำเนินการเกี่ยวกับอนุรักษ์น้ำ โดยตั้งเป้าหมายภายในระยะเวลาสิบปีข้างหน้า โรงงานของดูปองท์ทั่วโลกที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ขาดแคลนแหล่งน้ำจืดหมุนเวียนตามที่ระบุโดยหน่วยงานวิเคราะห์ลุ่มน้ำทั่วโลกขององค์การสหประชาชาติ จะลดการใช้น้ำลงอย่างน้อยร้อยละ 30 ในขณะที่โรงงานแห่งอื่นทั้งหมดของดูปองท์จะคงระดับการใช้น้ำให้อยู่เท่าเดิมจนถึงปี พ.ศ. 2558 โดยนำหลักการด้านการอนุรักษ์น้ำ การใช้ซ้ำ และการนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ มาบริหารจัดการน้ำเพื่อชดเชยความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของปริมาณการผลิต

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำหรับยานพาหนะขององค์กร รวมทั้งคิดค้นและพัฒนาพลังงานทางเลือกแทนการใช้น้ำมัน 

นโยบายการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและการดำเนินการเพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน ของดูปองท์ ประเทศไทย 

สำหรับ ดูปองท์ ประเทศไทย ได้นำแนวนโยบายจากดูปองท์สากลมาประยุกต์ใช้ โดยเริ่มต้นจากการปลูกฝังพนักงานภายในองค์กรเกี่ยวกับคุณค่าขององค์กรทั้ง 4 ประการ รวมทั้งการให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อสังคม โดยจูงใจให้พนักงานเข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วยความรักและภาคภูมิใจในองค์กร และสามารถสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทำงาน โดยการนำกิจกรรมเพื่อสังคมแทรกเข้ากับกิจกรรมที่ทางองค์กรจัดขึ้นให้พนักงาน เช่น การส่งเสริมให้พนักงานมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์นอกเวลางาน พร้อมไปร่วมบริจาคสิ่งของตามสถานที่ต่างๆ โดยมีผู้บริหารเป็นผู้นำ สร้างเแรงบันดาลใจแก่พนักงาน และเห็นประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

ขณะเดียวกัน จากเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน ที่ตระหนักถึงปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมที่ทั่วโลกกำลังเผชิญหน้าอยู่ในขณะนี้ ดูปองท์ มองเห็นความจำเป็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรงใจจากคนทั้งโลก เพราะปัญหาดังกล่าว คงจะไม่สามารถแก้ไขได้เพียงคนใดคนหนึ่ง แต่อาศัยแรงกายและใจจากทุกคน รวมทั้งต้องใช้ระยะเวลาในการรักษา เยียวยา ดังนั้น ดูปองท์ จึงได้ส่งเสริมให้พนักงานในสำนักงานต่างๆทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อสิ่งแวดล้อมในการช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ สำหรับดูปองท์ ประเทศไทยได้ดำเนินกิจกรรมปลูกป่าโดยเข้าร่วม โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา

(ภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศกิจกรรมปลูกป่า ประมาณ 3 นาที โดย กจญ. เป็นผู้บรรยายสดประกอบภาพเคลื่อนไหว โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้

 • ดูปองท์ ได้ประสานงานไปยัง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อปลูกป่าในเนื้อที่ 100 ไร่ ทีอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (ภาพรวมของพื้นที่ปลูกป่า และภาพความร่วมมือระหว่างดูปองท์กับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ การถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน)
 • กิจกรรมปลูกป่านี้ ดูปองท์มุ่งเน้นให้พนักงานได้มามีส่วนร่วม ในวันดังกล่าว มีพนักงานสนใจเข้าร่วมปลูกป่าถึง …. คน (ภาพพนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส ขณะปลูกป่าในพื้นที่ต่างๆ)
 • โดยกล้าไม้ที่ดูปองท์ปลูกในครั้งนี้ เป็นต้นกระถิน ประดู่ เทพา จำนวนกว่า 15,000 ต้น ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ทำให้มั่นใจได้ว่า สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถเจริญเติบโต เป็นร่มไม้ ร่มเงาให้แก่เหล่าสัตว์ต่างๆ ในท้องถิ่นได้พักอยู่อาศัย และหากิน(ภาพกล้าไม้ และต้นไม้)
 • (ปิดท้ายด้วยภาพกิจกรรมรวมของงานปลูกป่า ความคิดเห็น ความรู้สึกของพนักงาน และผู้บริหาร
  พนักงานคนที่ 1 : รู้สึกดีใจคะ ที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ เพราะไม่เพียงแต่จะเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 เท่านั้น ยังเป็นกิจกรรมดีๆ ที่จะได้ช่วยรักษาสุขภาพของโลกให้ดีขึ้น จากปัญหาสภาวะโลกร้อนและสภาพอากาศแปรปรวนที่กำลังเกิดขึ้นในทุกวันนี้ด้วย
  เด็กนักเรียนและครู 2-3 : รู้สึกภาคภูมิใจครับ ที่ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมเพื่อในหลวงของเรา แม้ว่าจะเป็นเพียงกิจกรรมเล็กๆ ไม่ได้ใหญ่โต แต่ก็กิจกรรมที่เราสามารถลงมือทำได้ เป็นความตั้งใจ และเต็มใจอย่างที่สุดในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งครับ
  ผู้บริหาร : (บางช่วงของคำกล่าวในสุนทรพจน์กล่าวเปิดหรือปิดงาน)

สรุป

การจัดกิจกรรมปลูกป่าของดูปองท์ครั้งนี้ เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างเท่านั้น ที่แสดงเห็นว่า ดูปองท์ไม่มุ่งมั่นเพียงแค่การประกอบธุรกิจ แต่ยังใส่ใจต่อความเป็นมนุษย์และสรรพสิ่งรอบข้างเพื่อให้ทั้งบริษัท สังคม ชุมชนและสภาพแวดล้อมเติบโตและดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยการสร้างความสุข และจิตสำนึกที่ดีจากภายในองค์กรเองก่อน หรือที่เราเรียกว่า “คุณค่าขององค์กร” ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร อันจะส่งผลที่ดีต่อไปยังสังคมโดยรอบ และสังคมโลก เจริญเติบโตและงอกงามอย่างยั่งยืนต่อไปในสังคมไทย

————————-

Message us