Tag Archive the velo & bmx pump track

Clipping : The Velo & BMX Pump Track Hotel

[embedyt] http://www.youtube.com/embed?layout=gallery&listType=playlist&list=PLnsXoiHLVFGfNoDQkPH0UrN8xuUiAcAdj[/embedyt] Read More

Pages: 1 2

เวโล โฮเทล นิยามใหม่ของโรงแรมนักปั่น ในสนามแข่ง BMX Pump Track ที่ใหญ่สุดในเอเชีย

บนเส้นทางสู่ภาคตะวันออกสุดเขตชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ไทย โดยเมืองตั้งชื่อตามแหล่งน้ำสำคัญนั่นคือ สระแก้ว อันเป็นน้ำบริสุทธ์ ซึ่งบูรพมหากษัตริย์ไทย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ใช้ในการประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา เพื่อหล่อหลอมความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และจงรักภักดีในกลุ่มบรรดาข้าราชการของบ้านเมือง ขณะเดียวกัน ก็เป็นแหล่งศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าสำคัญของภาคตะวันออก ด้วยแหล่งค้าขนาดใหญ่ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบัน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเริ่มต้นขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาหลายด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ อาทิ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ และรองรับการประชุมขนาดใหญ่ การท่องเที่ยว ตลอดจน การรองรับการแข่งขันกีฬาจักรยาน BMX ขนาดใหญ่ที่มีสนามแข่งขันได้มาตรฐานสากล เป็นต้น
เวโล เป็นมากกว่าที่พัก เพียบพร้อมด้วยดีไซน์ และศูนย์ฝึกซ้อมนักปั่นจักรยาน BMX Read More