Tag Archive the Federation of Safe Agriculture

เกษตรกร 30,000 ราย ปลื้ม นายกฯ ประยุทธ์ เข้าใจวิถีเกษตร

เกษตรกร 30,000 ราย ปลื้ม นายกฯ ประยุทธ์ เข้าใจวิถีเกษตร พร้อมเสนอแนวทางจำกัดการใช้ 3 สารเคมี ต่อยอดแนวคิดเกษตรปลอดภัย Read More

เกษตรกรกว่า 30,000 ราย ลงชื่อค้านเลิก “พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส” 
ร้อง รองนายกฯ

เกษตรกรกว่า 30,000 ราย ลงชื่อค้านเลิก “พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส” 
ร้อง รองนายกฯ ตรวจสอบการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ตั้งข้อสงสัยการทำงานเอ็นจีโอและนักวิจัย ม.นเรศวร ขีดเส้นตายหาข้อสรุป มีนาคม นี้ Read More