Tag Archive the Federation of Safe Agriculture

Byadmin

เกษตรกรกว่า 30,000 ราย ลงชื่อค้านเลิก “พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส” 
ร้อง รองนายกฯ

เกษตรกรกว่า 30,000 ราย ลงชื่อค้านเลิก “พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส” 
ร้อง รองนายกฯ ตรวจสอบการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ตั้งข้อสงสัยการทำงานเอ็นจีโอและนักวิจัย ม.นเรศวร ขีดเส้นตายหาข้อสรุป มีนาคม นี้ Read More