Tag Archive siam square one

Byadmin

Clipping : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดฟรีพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร ให้นิสิตนักศึกษาทั่วไทยลองเปิดธุรกิจสร้างแบรนด์ของตนเอง ณ สยามสแควร์วัน

Read More

Pages: 1 2 3 4 5

Byadmin

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดฟรีพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร ให้นิสิตนักศึกษาทั่วไทยลองเปิดธุรกิจสร้างแบรนด์ของตนเอง ณ สยามสแควร์วัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดพื้นที่สาธารณะส่วนกลางและคูหาร้านค้าภายในศูนย์การค้าสยามแสควร์ วัน กว่า 1,000 ตารางเมตร มอบโอกาสให้นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกสถาบันทั่วประเทศ ได้มาทดลองเปิดธุรกิจและสร้างแบรนด์ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสร้างรายได้ เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา โดยไม่เสียค่าเช่าพื้นที่ตลอดระยะเวลาโครงการ ภายใต้แนวคิด “จุฬาฯ ชวนอวดของ มาลองดีที่สยามสแควร์วัน”

Read More