Tag Archive fespa

亚洲FESPA展览会2018年2月重归曼谷

亚洲FESPA展会将于2018年2月22日至24日在曼谷国际贸易展览中心 召开。建立在2017年展览会成功的基础上,今年我们将继续为东盟地区的大幅面打印、丝网打印、标识市场带来一流的展览会。 Read More

FESPA ASIA RETURNS TO BANGKOK IN FEBRUARY 2018

FESPA Asia returns to the BITEC exhibition centre in Bangkok, Thailand, from 22-24 February 2018, aiming to build on the success of the 2017 event and deliver the ASEAN region’s premier event for the wide format, screen, textile print and signage markets. Read More

เฟสป้า เอเชีย กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ที่กรุงเทพฯ กุมภาพันธ์ ปี 2018


สมาพันธ์การพิมพ์แห่งยุโรป หรือ เฟสป้า เตรียมจัดงาน เฟสป้า เอเชีย ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ต่อยอดความสำเร็จจากการจัดงานในปี พ.ศ. 2560 ผลักดันให้เป็นงานสำคัญแห่งภูมิภาคอาเซียนของผู้ประกอบการวงการพิมพ์สกรีน การพิมพ์ระบบดิจิทัล การพิมพ์ผ้า และตลาดป้ายโฆษณา Read More

FESPA Asia returns to Bangkok in February 2017

FESPA are delighted to announce the launch of FESPA Asia which will take place from the 15-17 February 2017 at BITEC, Bangkok, Thailand. This latest event launch, from the FESPA portfolio of established trade print exhibitions, has been designed to connect the screen, digital and textile printing communities across the ASEAN region. Read More

เฟสป้า เอเชีย กลับมาจัดอีกครั้งที่กรุงเทพฯ

เฟสป้า เตรียมจัดงาน เฟสป้า เอเชีย ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการเชิงอุตสาหกรรมของเฟสป้าล่าสุด ครอบคลุมอุตสาหกรรมการพิมพ์สกรีน การพิมพ์ระบบดิจิทัล และการพิมพ์บนวัสดุสิ่งทอ ทั่วภูมิภาคอาเซียน Read More