Tag Archive ทุ่งคาฮาเบอร์

Byadmin

“ทุ่งคา ฮาร์เบอร์” เพิ่มทุนเสร็จภายในกำหนดเวลาแผนฟื้นฟู

“ทุ่งคา ฮาร์เบอร์” เผยได้เพิ่มทุน จำนวน 982 ล้านบาท เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะชำระหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมด ได้ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 นี้ หลังจากนั้น ผลประกอบการจะกลับมามีกำไรสุทธิ และพร้อมที่จะนำบริษัทกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Read More

Byadmin

ทุ่งคาฯ กระจายการลงทุนใน AEC เซ็นสัญญารับจ้างผลิตเหมืองดีบุกในเมียนมา

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ THL ผู้ประกอบกิจการธุรกิจเหมืองหิน/ทองคำและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เซ็นสัญญารับทำเหมืองดีบุกใน เมืองทวาย สหภาพเมียนมา Read More

Byadmin

THL ตั้งเป้าเป็นโฮลดิ้ง คอมพานี ขยายลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ

“ทุ่งคาฮาเบอร์” ตั้งเป้าจะเป็นบริษัทโฮลดิ้ง คอมพานี ลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยมีเป้าหมายภายใน 5 ปี คาดว่าจะสร้างรายได้กว่า 2 พันล้านบาท หลังดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ด้วยการเพิ่มทุนจดทะเบียนได้สำเร็จ และลดหนี้ 520 ล้านบาท ได้หมด จะนำบริษัทกลับเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ Read More

Byadmin

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) : Tongkah Harbour PLC.

มาร์เก็ตคอมส์ ให้บริการคำปรึกษาและวางแผนกลยุทธ์สื่อสารแก่ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 3 ปี รวมทั้งให้บริการกิจกรรมประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนสัมพันธ์ Read More