อพท. เปิดตัวไวรัลคลิป “ถอยหลังเที่ยว” พร้อมประกาศผลชนะเลิศโครงการ TSTA Award 2016

Byadmin

อพท. เปิดตัวไวรัลคลิป “ถอยหลังเที่ยว” พร้อมประกาศผลชนะเลิศโครงการ TSTA Award 2016

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ประกาศผลรางวัล Thailand Sustainable Tourism Awards 2016 ประกวดคลิปสั้น (Viral Video) ในหัวข้อ “ถอยหลังเที่ยว Thainess experience” ประจำปี พ.ศ. 2559 โดย ทีมHot tab house ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในชื่อผลงาน THE SOUND OF NOSTALGIAพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท รับโล่เกียรติคุณ และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

group-dscf4997-lพันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า “การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายGen-Y อายุระหว่าง 15 – 35 ปี ส่งผลงานมามากถึง 106 ชิ้นงาน บอกเล่าเรื่องราวของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่รักษาไว้ซึ่งความสมดุลของวิถีชีวิตท้องถิ่นกับความเจริญของแหล่งท่องเที่ยว โดยมีเมืองเก่ากรุงสุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร เป็นฉากหลัง ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับมีความสร้างสรรค์และหลากหลาย ทั้งในการนำเสนอแบบงานสารคดี ภาพยนตร์โฆษณา ภาพยนตร์สั้น ในความยาวไม่เกิน 2 นาที ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นแต่ละคนใช้ศักยภาพของตนเอง มาผสมผสานกับโจยท์ที่ให้ ออกมาเป็น วิดีโอ ที่สื่อให้เห็นถึงความสวยงามของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนนั้น ต้องมาจากจิตใจที่สวยงาม รัก หวงแหนในสถานที่ที่ตนได้สัมผัส และอยากจะบอกต่อ เผยแพร่ออกไปให้แก่ครอบครัว เพื่อนฝูง และสังคม สอดคล้องกับพันธกิจของ อพท และวัตถุประสงค์การประกวด TSTA Awards ครั้งนี้

ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร อพท. กล่าวถึงผลที่ได้รับจากการจัดงานครั้งนี้ว่า “เชื่อมั่นว่า หลังจากที่ใครก็ตามได้ชมคลิปวิดีโอเหล่านี้แล้ว จะเกิดความรู้สึกและแรงบันดาลใจในการออกไปท่องเที่ยว เดินทางแบบ “ถอยหลังเที่ยว” หรือ การท่องเที่ยวแบบช้าๆ แบ่งกันไปเที่ยว ขณะเดียวกัน เกิดความรู้สึกอยากแบ่งปันหรือแชร์ภาพความสวยงามเหล่านั้นไปยังกลุ่มเพื่อนและครอบครัว นำไปสู่การสร้างกระแสสังคมในการคิดและเที่ยวแบบใหม่อย่ามีสำนึกรักความยั่งยืนในการท่องเที่ยวในที่สุด

สำหรับผู้สนใจชมคลิปวิดีโอผลการประกวดโครงการประกวด Thailand Sustainable Tourism Awards 2016 ได้ที่ www.dasta.or.thหรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักสื่อสารองค์กร อพท. โทรศัพท์ 02 357 3580 ต่อ 402-404

ผลการตัดสินรางวัล Thailand Sustainable Tourism Awards 2016 หรือ TSTA Awards 2016

1-dscf4980-webรางวัลชนะเลิศ
ชื่อทีม Hot tab house
สมาชิกทีม
1. นาย นวพล เจริญธรรมรักษา
2. นางสาว ชนนิกานต์ ศรีคำรุณ
3. นาย ราชพฤกษ์ ติยะจามร
ชื่อผลงาน THE SOUND OF NOSTALGIA

 

 

2-dscf4970-webรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อทีม the jelly peak
สมาชิกทีม
1. นาย ปฏิคม ลาภาพันธุ์
2. นายศุภกิตต์ วุฒิอมรศักดิ์
ชื่อผลงาน This picture has no filter

 

 

 

3-dscf4968-webรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ชื่อทีม AQUA MARINE
สมาชิกทีม
1. นางสาวกัลยารัตน์ ไม้น้อย
2. นางสาวธัญวรัตน์ นันตะรัตน์
3. นางสาวสิรนุช บุญไทย
ชื่อผลงาน SUKHOTHAI HIDE&SEEK

 

2-dscf4970-webรางวัล Director-General’s Pick
ชื่อทีม the jelly peak
สมาชิกทีม
1. นาย ปฏิคม ลาภาพันธุ์
2. นายศุภกิตต์ วุฒิอมรศักดิ์
ชื่อผลงาน This picture has no filter

About the author

admin administrator