ปทุมธานี พัฒนา 3 ย่านการค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตลาดไท-ตลาดเทศบาลเมือง-ตลาดระแหง ยกระดับคุณภาพสู่สากล

Byadmin

ปทุมธานี พัฒนา 3 ย่านการค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตลาดไท-ตลาดเทศบาลเมือง-ตลาดระแหง ยกระดับคุณภาพสู่สากล

จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ผนึกกำลังส่วนราชการ ท้องถิ่น หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด องค์กร ผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า และประชาชน เร่งสร้างอัตลักษณ์สินค้าบริการปทุมธานี ใน 3 ย่านการค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้แก่ ตลาดไท ตลาดเทศบาลเมือง และตลาดระแหง

นำร่องโครงการต้นแบบศูนย์กลางการค้าคุณภาพมาตรฐานสากล ผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพปลอดภัยที่โดดเด่น ในแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ำสำคัญ เตรียมรองรับนักท่องเที่ยว นักลงทุน และนักธุรกิจ ทั้งจากไทยและต่างประเทศที่มาเยี่ยมชมนับแสนรายในแต่ละวัน

karan-8-of-8นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า “ปัจจุบัน ตลาดผู้บริโภคที่มีความต้องการอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารเป็นความต้องการของประชาชนในแต่ละประเทศ ซึ่งทุกประเทศได้กำหนดมาตรฐานและกฎระเบียบด้านอาหารปลอดภัย เพื่อปกป้องชีวิตและสุขภาพของผู้บริโภค ทำให้เกิดแนวโน้มของการผลิตอาหารปลอดสารพิษ หรือเกษตรปลอดภัย เพื่อส่งต่อให้กับผู้บริโภค จังหวัดปทุมธานี จึงได้มีการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้ ทักษะ และความชำนาญ สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมด้านการค้าและการสร้างแบรนด์สินค้าให้โดดเด่นและแตกต่าง ผ่านโครงการนำร่อง “3 ย่านการค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์” เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบศูนย์กลางการค้าผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพมาตรฐานสากล มีเอกลักษณ์ และส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่อไปในอนาคต”

karan-7-of-83 ย่านการค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในช่วงแรกนี้ ประกอบด้วย

• ตลาดไท เป็นตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีปริมาณการซื้อขายสินค้าวันละกว่า 12,000 ตัน มูลค่าการซื้อขายกว่า 180,000 ล้านบาท มีผู้ซื้อและผู้ให้บริการด้านต่างๆ รวมแล้วกว่า 100,000 คน ต่อวัน และในวันนี้ ตลาดไท ก็มีบทบาทสำคัญในฐานะตลาดค้าส่ง ปลาทูนึ่งเลิศรส ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย
• ตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี เป็นตลาดสดดีเด่นแห่งเมืองปทุมธานี เป็นที่รวบรวมอาหารสดและอาหารสำเร็จรูปหลากหลายกว่า 300 รายการ มีอาหารคุณภาพดีขึ้นชื่อ อาทิ เป็ดพะโล้ เนื้อฝอยเมืองปทุมฯ ขนมหวานโบราณ เป็นต้น อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งทีมีคนแวะเวียนมาเที่ยวชมมากกว่า 10,000 รายต่อวัน
• ตลาดระแหง ตลาดเก่าแก่อายุร้อยกว่าปี แหล่งรวบรวมของสินค้า บริการ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตริมคลองระแหงที่ยังคงเก็บรักษาความงามตามวิถีให้คนไทยได้มาดื่มด่ำ ตื่นตากับบ้านเก่าริมน้ำอนุรักษ์ของโบราณนานนับร้อยปีเพียงหนึ่งเดียวในปทุมธานี พร้อมชิมอาหารท้องถิ่นรสนิยมไทย อร่อย และเพลิดเพลินตลอดริมฝั่งคลอง อาทิ ขนมจีนน้ำยาสูตรระแหง ข้าวเม่าทอด ไชโปวหวานต้มกระเจี๊ยบ เป็นต้น

“การดำเนินโครงการนี้ ไม่เพียงแต่จะทำให้ สินค้าบริการจังหวัดปทุมธานีมีเอกลักษณ์คุณภาพสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวแล้ว ยังก่อให้เกิดการใช้นวัตกรรมสินค้าและบริการเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะสินค้าของฝากของที่ระลึกระดับท้องถิ่นสู่สากล อีกทั้งเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตให้ประชาชน รองรับต่อการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบในอนาคต” ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวเสริม

สำหรับผู้สนใจสามารถเยี่ยมชม 3 ย่านการค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันเสาร์อาทิตย์

About the author

admin administrator

Leave a Reply