Clipping : เกษตรกรราชบุรีเดือด จวกเอ็นจีโอบิดเบือนข้อมูลพาราควอต ท้าชนหลักฐานปลอดสารตกค้างในพืชผลการเกษตร นัดรวมพลฟังผลแบน-ไม่แบนพาราควอต ที่กระทรวงอุตฯ 23 พ.ค.นี้