ยูนิสตาร์ออฟโต้ทุนนอกสบช่องลุยตลาด LED ตั้งเป้าไทยศูนย์กลางจำหน่ายอุปกรณ์แสงสว่างแห่งอาเซียน

Byadmin

ยูนิสตาร์ออฟโต้ทุนนอกสบช่องลุยตลาด LED ตั้งเป้าไทยศูนย์กลางจำหน่ายอุปกรณ์แสงสว่างแห่งอาเซียน

ยูนิสตาร์ออฟโต้ (ไทยแลนด์) จํากัดผู้นำการผลิตและจัดจำหน่ายหลอดไฟแอลอีดีในประเทศไทย โดยนำเข้าชิ้นส่วนประกอบหลอดไฟมาจากประเทศไต้หวัน จับจังหวะเศรษฐกิจฟื้นตัว เดินหน้ารุกตลาดแสงสว่างไทย เผยกลยุทธ์ดันไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและจัดจำหน่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ตอบรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 นี้ 

นายผดุงเกียรติ อภิชัยเดชอุดม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิสตาร์ ออฟโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า “บริษัทยูนิสตาร์ ออฟโต้ (ไทยแลนด์) จำกัดผู้นำการผลิตและจัดจำหน่ายหลอดไฟแอลอีดีในประเทศไทย โดยนำเข้าชิ้นส่วนประกอบหลอดไฟมาจากประเทศไต้หวันได้เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพระดับมาตรฐานสากลตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรมบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงแนวโน้มตลาดและเทรนด์แสงสว่างโลกให้ความสำคัญต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเฉพาะการลดการปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้วัตถุดิบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recycle) ประหยัดการใช้พลังงานแต่ให้ประสิทธิภาพแสงสว่างที่มากขึ้น ดังที่เรียกว่า อีโคไลท์ (Eco Light Trend) นั่นเอง”

หัวใจสำคัญแข่งขันในตลาดโลกตามแนวโน้มตลาดและเทรนด์แสงสว่าง ผู้ประกอบการและผู้บริโภคต้องปรับแนวคิดในเชิงระบบ ในอดีตธุรกิจต่างๆ อาจจะมีความเข้าใจในเรื่องของการประหยัดพลังงาน มองในแง่มุมของตัวเลขเพียงอย่างเดียว แต่ความจริงแล้วนวัตกรรมด้านแสงว่างในอนาคตต้องคิดให้ไกลกว่าความประหยัด โดยให้ความสำคัญต่อสิ่งที่มีอยู่ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพมากที่สุดดังนั้น เทคโนโลยีอีโคไลท์ (Eco Light Technology)จึงถูกพัฒนาขึ้นและเป็นคำตอบของนวัตกรรมประหยัดพลังงานด้านแสงสว่างที่นำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมยุคใหม่ทั้งในธุรกิจก่อสร้างและวิศวกรรมไฟฟ้า สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตและนำไปออกแบบประยุกต์ใช้ในพื้นที่และพื้นผิวต่างๆได้อย่างหลากหลายและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันโดยเทคโนโลยีที่โดดเด่น ณ ปัจจุบันคงหนีไม่พ้น หลอดประหยัดพลังงานแอลอีดี (LED)”

“โอกาสในการดำเนินธุรกิจแสงสว่างในประเทศไทย การใช้หลอด LED มีแนวโน้มการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปีนี้ คาดว่าจะมีการเติบโตขึ้นอย่างน้อย 7% เนื่องมาจากนโยบายของภาครัฐหลายหน่วยงานที่สนับสนุนให้เปลี่ยนมาใช้หลอดLED ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน ทำให้เกิดการตัดสินใจเลือกใช้หลอดLED มากขึ้นหลังจากมองเห็นความคุ้มค่าในการใช้งานและประหยัดไฟ ควบคู่ไปกับราคาหลอดLED จะลดต่ำลงมาอีกหรือสูงกว่าหลอดปกติเพียง 10% เท่านั้นจากปีก่อนสูงกว่า 20% โดยเฉพาะยูนิสตาร์ ออฟโต้ ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายหลอด LED เน้นตลาดอุตสาหกรรม เทียบเป็น 10-20% ของตลาดรวม (ตลาดครัวเรือนสัดส่วน 80-90%) ปีนี้ได้มีแผนการตลาดปรับราคาหลอดไฟLED ลงมาอีกราว 20-30% รวมทั้งได้ตัดสินใจเข้าร่วมงาน PEA presents EcoLightTech Asia 2014 ที่จัดขึ้นโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ พีอีเอ ในปีนี้ด้วย เพราะเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดงานที่จะพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดจำหน่ายนวัตกรรมด้านแสงสว่างเพื่อผู้ประกอบการในภูมิภาคอาเซียน สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท ตั้งเป้าใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แสงสว่างไปสู่ภูมิภาคอาเซียนในประชาเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึง” นายผดุงเกียรติกล่าวเสริม

จุดเด่นของยูนิสตาร์ ออฟโต้ คือ การดำเนินงานอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากลตั้งแต่ต้นไปจนถึงมือผู้บริโภค ผ่านการวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมทั้งการบริการหลังการขายอย่างครบวงจรทุกรูปแบบโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&Dหรือ Research and Development)ทำงานควบคู่ไปกับฝ่ายการตลาด เพื่อทำการคิดค้นหรือพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ นำเสนอสู่ตลาด สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์เด่นของบริษัท ได้แก่ หลอดไฟ LEDT8 Tube, LED T-Bar, LED High Bay Lamp, LED Flooding Lamp, LED USB Light และ LEDModule ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้มากถึง 50% และลดการปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในอากาศ อีกทั้งวัสดุใช้ทำเป็นหลอด LED สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ Recycle ได้มากกว่า 90% ช่วยลดมลพิษได้มากเลยทีเดียว”

นายปณิธาน บำราศอรินทร์พ่าย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานจัดการประชุม บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์แอนด์ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด และรักษาการผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด(นีโอ)กล่าวว่า “บริษัท ยูนิสตาร์ ออฟโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็น1 ใน 50 บริษัทที่ตอบรับเข้าร่วมงาน PEA presents EcoLightTech Asia 2014 ซึ่งในปีนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ พีอีเอ เป็นเจ้าภาพหลักการจัดงานแสดงนวัตกรรมด้านแสงสว่างประหยัดพลังงานเพื่อผู้ประกอบการ โดยจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

หลังจาก พีอีเอ ตอบรับเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ทำให้ผู้ประกอบการด้านพลังงานและแสงสว่างทั้งไทยและต่างประเทศได้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เนื่องจากพีอีเอมีนโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานผ่านหลอดประหยัดไฟ LED อย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน ผ่านโครงการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ โครงการอุตสาหกรรมประหยัดไฟ 1 save 1 baht และโครงการ SMEs ประหยัดไฟ 1 save 2 baht เป็นต้น ควบคู่ไปกับการสนับสนุนด้านการเงินให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงานจากธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการสินเชื่อพิเศษชื่อ“โปรแกรมสินเชื่อประหยัดไฟกสิกรไทย” หรือ“K Top-Up Loan for Energy Saving (Lighting Solutions)” ซึ่งเป็นสินเชื่อระยะยาวให้วงเงินสูงสุด 100% สนับสนุนผู้ประกอบการใช้เป็นเงินทุนในการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดประหยัดพลังงานโดยโครงการลงทุนนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการและไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของกิจการเพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าในการผลิตและบริหารแก่ธุรกิจหรือโรงงานได้มากถึง 80% และสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีเฉพาะผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานPEA presents EcoLightTech Asia 2014 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป”

นอกจาก บริษัท ยูนิสตาร์ ออฟโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด แล้ว ยังมีผู้ประกอบการชั้นนำจากประเทศจีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย และไทย รวมกว่า 50 ราย โดยแต่ละรายได้จัดเตรียมข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับนักธุรกิจผู้ประกอบการไทยและทั่วโลกสั่งซื้อหรือจองผลิตภัณฑ์และบริการภายในงานที่มีให้เลือกมากกว่า 4,000 รายการ ครอบคลุมหลอดไฟแอลอีดีชิ้นส่วนอุปกรณ์หลอดไฟแอลอีดีระบบควบคุมกระแสไฟและแสงสว่าง รวมถึงการบริการและวางแผน

“สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมแสดงงานบริษัทเอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่นออกาไนเซอร์จำกัดหรือนีโอในฐานะผู้บริหารการจัดงาน PEA presents EcoLightTech Asia 2014 ครั้งที่ 2 ได้กำหนดแผนงานมุ่งเน้นตลาดนานาชาติโดยคาดว่าจะสร้างมูลค่าการซื้อขายทางเศรษฐกิจได้มากขึ้นกว่าเดิมเติบโตสู่ระดับ 5 พันล้านบาทด้วยแผนการตลาดต่างประเทศใน 3 ประเทศสำคัญคืออินโดนีเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามรวมทั้งจับมือพันธมิตรธุรกิจในต่างประเทศเปิดเกมรุกตลาดประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นอินเดียไต้หวันและสิงคโปร์ทำให้มั่นใจได้ว่าตลอดการจัดงานจะมีผู้สนใจเข้าชมงานกว่า 5,000-8,000 รายจากทั่วโลก ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่www.ecolight-tech.comหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02 203 4261-2 ทุกวันจันทร์-ศุกร์”คุณปณิธาน กล่าวทิ้งท้าย

About the author

admin administrator

Leave a Reply