งานฮอร์ติเอเชีย งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย

Byadmin

งานฮอร์ติเอเชีย งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย

Horti ASIA งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีการค้าและเจรจาธุรกิจ ศูนย์กลางเครือข่ายอุตสาหกรรมประตูสู่อาเซียน จัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุด ช่วยเพิ่มผลผลิต ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 

Horti ASIA 2014 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงงาน กว่า 110 บริษัท จากกว่า 20 ประเทศ ทั่วโลก อาทิ เนเธอร์แลนด์ เกาหลี ไต้หวัน เยอรมัน อิตาลี จีน พม่า และไทย

ขณะเดียวกัน ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้เข้าชมงานจากทั่วโลกกว่า 5,000 ราย จากทั่วโลก อาทิ ประเทศไทย มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และอินเดีย

Horti ASIA ได้รวบรวมสุดยอดเทคโนโลยี องค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ มาจัดแสดงอย่างครบวงจร เพื่อยกระดับการผลิตพืชสวน สู่มาตรฐานสากล และพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น

ภายในงาน จัดแสดงวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชสวนอย่างครบวงจร ตั้งแต่ เมล็ดพันธุ์ ระบบเพาะปลูก โรงเรือน การเก็บเกี่ยวและรักษา บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง จนถึง การประชุมสัมมนาระดับนานาชาติจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ

นอกจากนี้ VNU Exhibitions Asia Pacific ยังจัดให้มีส่วนแสดงสินค้าพิเศษหรือ IFTEX Asia เพื่อเป็นเวทีเจรจาและซื้อขายดอกไม้แห่งแรกของประเทศไทย

ด้วยเล็งเห็นถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมดอกไม้ในเอเชีย ในฐานะแหล่งผลิตและส่งออกที่สำคัญของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กล้วยไม้เมืองร้อน ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก

ทั้งหมดนี้ จะไม่สามารถสำเร็จได้หากขาดการสนับสนุนและความร่วมือจากหน่วยงานทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (Thailand Convention & Exhibition Bureau)
 • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce)
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Tourism Authority of Thailand)
 • สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย (Horticulture Science Society of Thailand)
 • สมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทย (Thai Orchid Exporters Association)
 • สมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย และ
 • หอการค้าเนเธอร์แลนด์(Netherlands Enterprise Agency)

ผลสำเร็จจากการจัดงาน Horti ASIA ครั้งนี้ VNU Exhibitions Asia Pacific จึงการันตีความพร้อมสำหรับการจัดงานใหญ่แห่งวงการเกษตรกรรมเอเชีย ภายใต้ชื่อ AGRI Food Business Week Asia ซึ่งจะเป็นการรวบรวมสุดยอดงานแสดงสินค้าและสัมมนา ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร และปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ 11 – 19 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถึง 3 งาน ดังนี้

 • งาน VIV Asia 2015 งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านปศุสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2558
 • งาน Horti ASIA 2015 งานแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้ แห่งภูมิภาคเอเชีย ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม พ.ศ. 2558
 • งาน AGRI – ASIA 2015 งานแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งภูมิภาคเอเชีย ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

โดยมั่นใจว่างานเหล่านี้ จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการเกษตรระดับภูมิภาค โดยใช้ ประเทศไทย เป็นประตูสู่ตลาดเอเชีย และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึง

About the author

admin administrator