เบทาโกรปันสุขที่ “บ้านทานตะวัน” และ “บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่” ในโครงการ “ปันสุข 50 ที่ ทำดีทั่วไทย”

Byadmin

เบทาโกรปันสุขที่ “บ้านทานตะวัน” และ “บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่” ในโครงการ “ปันสุข 50 ที่ ทำดีทั่วไทย”

“ทานตะวันดอกนี้ดั่งเด็กน้อย เฝ้าคอยวันผลิบานเติบกล้า 
ช่วยกันโอบอุ้มด้วยเมตตา สรรค์สร้างคนดีมีค่าสู่สังคม”

บทกลอนเรียบง่ายแต่จินตนาการเห็นภาพได้ชัดเจนอย่างยิ่งนี้ เปรียบดั่งคำขวัญประจำใจของทุกคนในมูลนิธิเด็ก “บ้านทานตะวัน” บ้านหลังที่สองของเด็กเล็กด้อยโอกาสที่มุ่งแก้ปัญหาเรื่องการขาดสารอาหารของเด็ก ซึ่งเป็นหนึ่งใน 50 แห่ง ซึ่งที่เครือเบทาโกรตั้งใจร่วมแบ่งปันความสุขให้กับเด็กน้อยด้อยโอกาส ในโครงการ “ปันสุข 50 ที่ ทำดีทั่วไทย” ในวาระครบรอบ 50 ปี โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาในเครือเบทาโกรกว่า 50 คน มอบของใช้จำเป็น ผลิตภัณฑ์อาหาร และเงินสมทบทุนให้แก่บ้านทานตะวัน เพื่อมอบความสุข สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กๆ ต่อไป

สำหรับการเลือกมาปันสุขให้กับบ้านทานตะวันในครั้งนี้ คุณภณธกร วงศ์เจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์นวัตกรรมอาหาร เครือเบทาโกร เล่าว่า “เบทาโกรเลือกมาปันสุขให้กับบ้านทานตะวัน เพราะเชื่อว่า เรามองเห็นปัญหาที่กำลังเกิดกับเด็กเล็กที่ด้อยโอกาสในสังคมคล้ายคลึงกัน นั่นคือ เบทาโกรมองที่ ‘คุณภาพชีวิตของเด็ก’ และบ้านทานตะวันมองที่ ‘ปัญหาการขาดสารอาหารของเด็ก’ โดยเฉพาะเด็กในชุมชน และเด็กในชนบทตามต่างจังหวัดที่มีฐานะยากจนจะมีปัญหาในเรื่องนี้มาก ซึ่งเครือเบทาโกรเองเล็งเห็นความตั้งใจในการทำงานจริงๆ ของบ้านทานตะวัน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองของทารกและเด็กเล็กด้อยโอกาสให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี และเอื้อต่อการพัฒนาเด็ก โดยให้เด็กเป็นศูนย์กลาง มีผู้ดูแลเด็กด้วยความรัก ความอบอุ่น และเข้าใจพัฒนาการตามวัย ร่วมกับการทำงานพัฒนาครอบครัวของเด็กร่วมกับแนวทางงานสังคมสงเคราะห์ โดยมุ่งให้เด็กได้มีโอกาสกลับเข้าไปอยู่ในครอบครัวและเติบโตในสังคมให้ได้มากที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่เครือเบทาโกรให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีของในสังคมทุกภาคส่วนตลอดมา”

 

ความสุขแห่งการแบ่งปันนี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม (บ้านเสือใหญ่) ซึ่งเป็นมูลนิธิในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมุ่งเน้นการทำงานด้านการพัฒนาเด็กตามหลักของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กให้ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัย ได้รับการปกป้องคุ้มครอง และการมีชีวิตในวัยเด็กที่มีความสุข โดยให้ความช่วยเหลือและดูแลเด็กทารกจนถึงเด็กอายุ 5 ปี และมีเด็กในความดูแลเฉลี่ยวันละกว่า 60 คน ซึ่งเครือเบทาโกร นำโดย คุณหัสดิน ทรงประจักษ์กุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักการขาย และคุณสิริลักษณ์ ศรีสันติแสง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรมนุษย์ พร้อมพนักงานจิตอาสา จำนวน 50 คน มาร่วมเลี้ยงอาหารเย็นมื้อคุณภาพ พร้อมมอบเงินสมทบทุน และสิ่งของเครื่อใช้ อาทิ ไข่ไก่ นม ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ของเล่นสำหรับเด็กๆ ฯลฯ

คุณหัสดิน กล่าวว่า “ในวาระครบรอบ 50 ปี เครือเบทาโกรเองมีความตั้งใจจะแบ่งปันความสุขเล็กๆ น้อยๆ ให้กับสังคม โดยเฉพาะกับเด็กเล็กๆ ซึ่งจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต โดยในปีนี้ พนักงานในเครือเบทาโกรทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคจะแบ่งกันเดินสายจัดกิจกรรมปันความสุขเช่นนี้ต่อเนื่องจนครบ 50 แห่ง ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมความสุขก็คือ การนำอาหารคุณภาพที่ สด สะอาด ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการมาปรุงอาหาร ทำให้เด็กๆ ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและ รสชาติอร่อยกัน” ในขณะที่ คุณสิริลักษณ์ กล่าวเสริมว่า “มาเยี่ยมบ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ครั้งนี้ เราได้เห็นการทำงานของผู้ดูแลทุกคน ก็ต้องขอขอบคุณครูที่ดูแลเด็กๆ เป็นอย่างดี ดูแลเรื่องอาหารการกิน และมีความรักให้เด็กๆ ซึ่งเราเห็นได้ชัดเจนมากๆ ว่า เด็กๆ มีความแจ่มใส มีความสุข และอยากให้เด็กๆ เหล่านี้เติบโตเป็นเด็กดีของประเทศชาติต่อไป”

“สำหรับมูลนิธิฯ รู้สึกว่า วันนี้มีความโชคดีที่เบทาโกรมาแบ่งปันความสุขให้กับครอบครัวบ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ จึงทำให้มีโอกาสได้มาทำกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ร่วมกัน และดีใจที่เบทาโกรให้ความสำคัญกับคุณภาพของเด็กๆ ในสังคม รวมถึงทราบว่า ยังมีเด็กๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือจากสังคมอีกจำนวนมาก มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณ และถ้ามีโอกาสก็อยากให้มีองค์กรที่ดีมาช่วยดูแลสังคมเช่นนี้ต่อไปอีก” คุณกาญจนา แพงตุ้ย หัวหน้าบ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ มองเด็กๆ ที่กำลังกินและเล่นอย่างมีความสุข พร้อมกล่าวปิดท้ายด้วยรอยยิ้มแห่งการปันสุขในครั้งนี้

About the author

admin administrator