บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) : Tongkah Harbour PLC.

Byadmin

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) : Tongkah Harbour PLC.

มาร์เก็ตคอมส์ ให้บริการคำปรึกษาและวางแผนกลยุทธ์สื่อสารแก่ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 3 ปี รวมทั้งให้บริการกิจกรรมประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนสัมพันธ์

ข้อมูลการดำเนินงานโดยสรุป

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และภาพลักษณ์ใหม่ขององค์กร ในฐานะทีมบริหารชุดใหม่ที่มีแผนการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับการดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทั้งในส่วนข้อมูลด้านการเงิน การบริหาร การบริหารธุรกิจ การจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริการด้านการสื่อสาร

  • จัดทำแผนสื่อสารเชิงกลยุทธ์ระยะเวลา 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562
  • จัดกิจกรรมสื่อสาร ได้แก่ การจัดงานแถลงข่าว การจัดกิจกรรมสัมภาษณ์พิเศษ และการจัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์
  • บริการด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์

ประมวลภาพธุรกิจ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ประมวลภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

About the author

admin administrator