เผยผลสำรวจ 5 มหาวิทยาลัยเอกชนไทยที่มีการค้นหามากที่สุดพร้อมสาขาวิชาเด่น และ 5 อาชีพมาแรงใน Thailand 4.0

Byadmin

เผยผลสำรวจ 5 มหาวิทยาลัยเอกชนไทยที่มีการค้นหามากที่สุดพร้อมสาขาวิชาเด่น และ 5 อาชีพมาแรงใน Thailand 4.0

Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) ประเทศสเปน ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย Ranking Web of Universities โดยนำข้อมูลจากมหาวิทยาลัยกว่าสองหมื่นแห่งทั่วโลก ประเมินผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต นอกเหนือจากการวัดด้วยดัชนีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและการอ้างอิงผลงานวิจัย เรียกง่าย ๆ ว่าวัดความเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university) นั่นเอง 

สำหรับผลการจัดอันดับล่าสุด 5 มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีการค้นหามากที่สุด มกราคม พ.ศ. 2560 ผ่านเว็บไซต์ webometrics.info/en/Asia/Thailand พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอันดับจากเดิมเมื่อเปรียบเทียบในปี พ.ศ. ​2559 และ พ.ศ. 2560 โดยมหาวิทยาลัยเอกชนทั้ง 5 ลำดับ สามารถยกระดับความสามารถของตนเองได้ดีขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมา นับเป็นก้าวๆ หนึ่งของความสำเร็จในการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย

อันดับ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต (RSU)

มหาวิทยาลัยรังสิต ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528 มีชื่อเสียงในสาขาวิชาการแพทย์ในหลายหลักสูตรด้วยกัน ทั้งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช และพยาบาล อีกทั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนศิลปินดาราศึกษาอยู่เป็นจำนวนมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปีนี้ได้รับการประเมินและจัดอันดับว่าเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีที่สุดในเมืองไทยอันดับที่ 19 ขยับขึ้นจากเดิมปีที่แล้วอันดับที่ 20 และอยู่อันดับที่ 2768 ของโลก ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.rsu.ac.th

อันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หรือ MUT ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 มีชื่อเสียงในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีศาสตราจารย์เกิดขึ้นภายในสถาบันศึกษาเอกชน รวมทั้งได้เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาชั้นนำจากประเทศอังกฤษและยุโรป สำหรับปีนี้ได้รับการประเมินและจัดอันดับว่าเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีที่สุดในเมืองไทยอันดับที่ 20 ขยับขึ้นจากเดิมปีที่แล้วอันดับที่ 24 และอยู่อันดับที่ 2885 ของโลก ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.mut.ac.th

อันดับ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BU)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2527 มีชื่อเสียงในสาขานิเทศศาสตร์ ปีนี้ได้รับการประเมินและจัดอันดับว่าเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีที่สุดในเมืองไทยอันดับที่ 21 ขยับขึ้นจากเดิมปีที่แล้วอันดับที่ 31 และอยู่อันดับที่ 2967 ของโลก ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.bu.ac.th

อันดับ 4 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2533 และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่มีระบบการสอนหลักสูตรนานาชาติ มีชื่อเสียงในสาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งถือได้ว่าเป็นแรงผลักดันสำคัญ ที่จะนำพาธุรกิจของประเทศไทย ไปสู่เวทีนานาชาติ ปีนี้ได้รับการประเมินและจัดอันดับว่าเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีที่สุดในเมืองไทยอันดับที่ 27 ขยับขึ้นจากเดิมปีที่แล้วอันดับที่ 32 และอยู่อันดับที่ 3141 ของโลก ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.au.edu

อันดับ 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจในประเทศ ปีนี้ได้รับการประเมินและจัดอันดับว่าเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีที่สุดในเมืองไทยอันดับที่ 28 ขยับขึ้นจากเดิมปีที่แล้วอันดับที่ 33 และอยู่อันดับที่ 3199 ของโลก ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.utcc.ac.th

นอกจากนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกเรียนสาขาวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคต บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ McKinsey & Company ได้แนะนำวิชาชีพมาแรงปี ค.ศ. 2020 หรือ พ.ศ. 2563 ไว้ 5 อาชีพตามลำดับดังนี้ นักวิเคราะห์ข้อมูล นักจิตวิทยาบำบัด นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรคอมพิวเตอร์ และสัตวแพทย์ ดังนั้น การวางแผนศึกษาในอนาคตสำหรับคนรุ่นใหม่ ไม่เพียงแต่ต้องศึกษาสถาบันแต่ยังคงต้องมองถึงโอกาสและแนวโน้มความต้องการของตลาดในสาขาวิชาชีพด้วย เพื่อให้สามารถเติบโตและแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและไทยแลนด์ 4.0 ได้เป็นอย่างดีในอนาคต

ลำดับ มหาวิทยาลัยเอกชน ลำดับประเทศ ปี พ.ศ. 2559 ลำดับประเทศ ปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเด่น
1 20 19 มหาวิทยาลัยรังสิต แพทยศาสตร์
2 24 20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมศาสตร์
3 31 21 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์
4 32 27 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บริหารธุรกิจ
5 33 28 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เศรษฐศาสตร์

About the author

admin administrator

Leave a Reply