HORECA Square @ CW Tower ตั้งเป้า 200 ล้านบาท ปั้นผู้ประกอบการ Horeca เสริมพันธมิตรอันดับหนึ่งร้านอาหาร TRN

Byadmin

HORECA Square @ CW Tower ตั้งเป้า 200 ล้านบาท ปั้นผู้ประกอบการ Horeca เสริมพันธมิตรอันดับหนึ่งร้านอาหาร TRN

HORECA Square @ CW Tower ตั้งเป้า 200 ล้านบาท ปั้นผู้ประกอบการ Horeca โต 10% 
เสริมพันธมิตรอันดับหนึ่งร้านอาหาร TRN อัดฉีดความรู้ชู 50 หลักสูตร “รอด รวย…ร้อยล้าน”

บริษัท เอเชีย โฮเรก้า จำกัด หรือ เอเชีย โฮเรก้า ลงนามความร่วมมือกับพันธมิตรแห่งวงการร้านอาหาร Thailand Restaurant News หรือ TRN เร่งพัฒนาความรู้และเปิดประสบการณ์บริหารธุรกิจร้านอาหาร จัดหลักสูตรฟรี 50 หลักสูตรกระตุ้นรายได้ พร้อมตั้งเป้าหมายสร้างมูลค่าการซื้อขายปี พ.ศ. 2560 จำนวน 200 ล้านบาท มั่นใจเกิดการเติบโตในกลุ่มธุรกิจ HORECA ทั้ง SMEs และ Start Up อย่างน้อย 10% เตรียมเปิด HORECA Square @ CW Tower ศูนย์ค้าส่งกลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ และบริการจัดเลี้ยง ให้บริการภายในเดือนพฤษภาคมปีนี้

นางลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ เอเชีย โฮเรก้า เปิดเผยว่า ไทยแลนด์ 4.0 เป็นนโยบายและความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการปฏิรูปและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จากรายได้ปานกลาง สู่ รายได้สูง หรือเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทำมาก ได้น้อย” เป็น “ทำน้อย ได้มาก” ด้วยการใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ทำให้ผู้ประกอบการ Startup รุ่นใหม่ ต่างเร่งพัฒนาธุรกิจขึ้นมาอย่างมากมาย และไม่ประสบผลสำเร็จ โดยผลวิจัยล่าสุด (CBinsight) พบว่า 75-90% ของกลุ่มนี้ ดำเนินธุรกิจล้มเหลว ด้วยเหตุผล 3 ประการ ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์และบริการ ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ไร้คุณภาพ ขาดการศึกษาตลาด และไม่มีแผนการตลาดที่ดี 2) ขาดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจ ไร้แผนธุรกิจที่ดี ต้นทุนคงที่ (fixed cost) สูงกว่ารายได้ที่ได้รับ 3) ขาดการทำงานเป็นทีม ขาดที่ปรึกษาและเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ

การพัฒนาธุรกิจ โดยเฉพาะในกลุ่ม Horeca ให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น แนะใช้สูตรกลยุทธ์ธุรกิจ HORECA 4.0 ให้ความสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) สร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการให้สูงขึ้นในสายตาผู้บริโภคทั้งระบบ ตั้งแต่ ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้สวยโดนใจ มีแผนการตลาดเพื่อสังคม การผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และบริการหลังการขายดีเยี่ยม 2) ทีมงานหรือบุคลากร มีความรู้ ความสามารถ และรักการให้บริการ 3) สร้างเครือข่ายหรือแสวงพันธมิตร ผู้ประกอบการกลุ่มเดียวกันไม่ควรมองเป็นคู่แข่ง แต่ควรพัฒนาและเรียนรู้ไปร่วมกันด้วยการสร้างจุดเด่นและแตกต่างของตนเอง รวมทั้งสร้างกลุ่มที่เข็มแข็งเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและอำนาจการต่อรอง 4) นำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างมีเป้าหมาย เช่น นำมาเพื่อลดขั้นตอนการบริหาร ลดค่าใช้จ่าย ลดความผิดพลาด เป็นต้น

สำหรับปี พ.ศ. 2560 เอเชีย โฮเรก้า จึงได้กำหนดตำแหน่งทางการตลาดของ HORECA Square ศูนย์ค้าส่งเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจ Horeca เน้นให้เป็นเวทีการค้าเจรจาธุรกิจ B2B ทั้งในระบบ Business Matching และตามความสนใจ พร้อมเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ นอกเหนือจากเป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับธุรกิจ Horeca อย่างครบวงจร

สำหรับความร่วมมือกับ Thailand Restaurant News ครั้งนี้ ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่า HORECA Square เมื่อเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมนี้ จะสามารถสร้างมูลค่าการซื้อขายให้เกิดขึ้นภายในปี พ.ศ. 2560 ได้มากถึงประมาณปีละ 200 ล้านบาท รวมทั้งผลักดันให้เกิดการเติบโตในกลุ่มธุรกิจ HORECA ทั้ง SMEs และ Start Up อย่างน้อย 10%

นางสาวฉัฐพร โยเหลา กรรมการผู้จัดการ Thailand Restaurant News หรือ TRN กล่าวสนับสนุนว่า หนึ่งในธุรกิจยอดนิยมของคนรุ่นใหม่ คือ การเปิดร้านอาหาร ร้านกาแฟ หรือ ร้านเบเกอรี่ โดยผลจากการสำรวจจำนวนร้านอาหารใหม่ๆ ที่เปิดให้บริการของสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร พบว่า ในแต่ละปีจะมีผู้ประกอบการที่อยู่รอดและเกิดใหม่หมุนเวียนสลับกันไปประมาณ 50:50 หรือดำเนินธุรกิจรอดเพียง 50%ด้วยเพราะประสบการณ์ที่น้อย ขาดความรู้ในด้านของการบริหารจัดการในธุรกิจที่ดี ประกอบกับบางส่วนขาดเงินทุนที่จะนำมาหมุนเวียนในธุรกิจ ดังนั้น การพัฒนาผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้ และการสร้างเครือข่ายธุรกิจ

ในฐานะที่ TRN อยู่ในวงการธุรกิจร้านอาหารมานานกว่า 16 ปี ได้ตระหนักถึงหนทางในการพัฒนาความรู้สู่ประกอบการด้วยการสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา หรือ Knowledge Base Society โดยให้ความสำคัญต่อ 10 เทรนด์อาหารของโลกที่กำลังมาแรง ได้แก่ อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารผู้สูงอายุ อาหารฟิวชั่นยุคใหม่ อาหารสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป อาหารฮาลาล อาหารเสริมและเครื่องดื่ม อาหารบริการส่งถึงที่ อาหารที่ได้รับอิทธิพลจากโลกดิจิทัล อาหารเจนเนอเรชั่น Z และอาหาร Local to Hygiene ซึ่งทั้งหมดนี้ จะนำมาออกแบบเป็นหลักสูตรให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารต่อไป

การพัฒนาความร่วมมือกับ เอเชีย โฮเรก้า ครั้งนี้ จะนำ 4 กรอบองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจร้านอาหาร ได้แก่ การออกแบบและพัฒนาเมนู การบริหารธุรกิจ การสื่อสารการตลาด กฎหมายและภาษี มาพัฒนาเป็นหัวข้ออบรมสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารให้ “ รอด รวย…ร้อยล้าน” จำนวนกว่า 50 หลักสูตร ตลอดทั้งปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เฉพาะกลุ่มลูกค้า Horeca Square เท่านั้น

HORECA Sqaure ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3-5 ของ ซี ดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ (CW Tower) บนถนนรัชดาภิเษก ซึ่งเป็นอาคารระดับพรีเมียมที่มีความทันสมัย ขนาดพื้นที่ 12,000 ตารางเมตร ปัจจุบันพื้นที่กว่า 90 % ได้ถูกจับจองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถแบ่งได้เป็น พื้นที่จัดแสดงกิจกรรมพิเศษ ศูนย์ประชุมและอบรมพัฒนาธุรกิจ พื้นที่บริการธุรกิจ Business Matching และพื้นที่จัดจำหน่ายกลุ่มสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้สำหรับโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และธุรกิจจัดเลี้ยง

สนใจพื้นที่และร่วมกิจกรรม Business Matching ของ HORECA Square สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณอดิศร กันทะเมืองลี้ ผู้อำนวยการโครงการ โทรศัพท์ 089 955 4463 หรือ adesorn.gu@asiahoreca.co.th และ www.horecasquare.com หรือ https://www.facebook.com/horecasquare

เกี่ยวกับ HORECA Square

HORECA Square ศูนย์การค้าเพื่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ และบริการจัดเลี้ยง อยู่ระหว่างชั้น 3-5 ขนาดพื้นที่ 12,000 ตารางเมตร บริหารงานภายใต้แนวคิด Total Solution หรือ บริการครบวงจร ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

เกี่ยวกับ CW Tower

CW Tower หรือ ซี ดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เป็นอาคารนวัตกรรมระดับพรีเมียม ทันสมัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อันเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เตรียมพร้อมสู่การเป็นเครือข่ายธุรกิจระดับชาติและนานาชาติ ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ปัจจุบัน ให้บริการ ศูนย์การค้า HORECA Square ศูนย์การเรียนรู้และประชุม C-Asean และอาคารสำนักงาน แบ่งเป็น 2 อาคาร ขนาดความสูง 53 ชั้น และ 48 ชั้น ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และสถานีห้วยขวาง

About the author

admin administrator

Leave a Reply