Monthly Archive January 2018

Byadmin

FESPA正式发布2018 亚洲FESPA展览会日程

2018亚洲FESPA展览会于2018年2月22至24日在泰国曼谷BITEC国际会展中心正式举行。 Read More

Byadmin

เกษตรกรกว่า 30,000 ราย ลงชื่อค้านเลิก “พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส” 
ร้อง รองนายกฯ

เกษตรกรกว่า 30,000 ราย ลงชื่อค้านเลิก “พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส” 
ร้อง รองนายกฯ ตรวจสอบการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ตั้งข้อสงสัยการทำงานเอ็นจีโอและนักวิจัย ม.นเรศวร ขีดเส้นตายหาข้อสรุป มีนาคม นี้ Read More

Byadmin

เฟสป้า เดินหน้าจัด “เฟสป้า เอเชีย 2018” การประชุมและสัมมนา งานใหญ่แห่งปี 


เจาะลึกอุสาหกรรมการพิมพ์และป้ายแห่งอาเซียนในยุคดิจิทัล 22-24 ก.พ.นี้ Read More

Byadmin

FESPA announces conference programme for FESPA Asia 2018

The ASEAN region’s premier event hosts over 20 insightful sessions for the wide format print and signage industries Read More